Analog Devices iCoupler – niesamowita technologia izolowania sygnałów cyfrowych

Bardzo ważnym aspektem pomiarów wykonywanych przyrządami elektronicznymi jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Zagrożenia są związane przede wszystkim z napięciami uznawanymi za niebezpieczne, z którymi człowiek mógłby mieć kontakt, choćby tylko hipotetycznie. Pewne grupy urządzeń nie mogłyby istnieć, gdyby nie stosowano w nich odpowiedniej izolacji dla sygnałów wejściowych i wyjściowych.

STM32Butterfly2: obsługa cyfrowego termometru MCP9801

Wśród realizowanych projektów zdarzają się takie, które wymagają pomiaru temperatury. Układy do pomiaru temperatury można podzielić na dwie grupy: czujniki analogowe oraz czujniki cyfrowe. W przypadku tych pierwszych pomiar sprowadza się do odczytu wartości napięci na wyjściu czujnika przez przetwornik analogowo-cyfrowy mikrokontrolera oraz przekształcenie uzyskanej wartości do postaci, która prezentować będzie temperaturę otoczenia. Natomiast czujniki cyfrowe posiadają tą zaletę, iż same realizują proces konwersji wartości temperatury do postaci cyfrowej, która jest przesyłana przez magistralę do mikrokontrolera (np. SPI, I2C).

STM32Butterfly2 i akcelerometr LIS35D

W ostatnim czasie bardzo dużą popularność zdobyły układy MEMS. Szczególnie widoczne są one w postaci akcelerometrów montowanych w telefonach komórkowych, umożliwiając automatyczną zmianę orientacji, obrazu i wykrywanie gestów w sterowaniu aplikacjami. Układy te można także zastosować we własnych aplikacjach.

STM32Butterfly2: sterowanie LED RGB za pomocą wyspecjalizowanego sterownika PCA9633

W dużej liczbie realizowanych projektów niezbędne jest zapewnienie komunikacji z elementami zewnętrznymi, w tym celu stosowane są różne standardy. Poniższy projekt przedstawia użycie jednego ze stosowanych standardów w komunikacji – magistrali I2C. Do tego celu wykorzystano moduł KAmodRGB, którego sercem jest czterokanałowy sterownik diod LED firmy NXP – PCA9633.