Komunikacja sieciowa z wykorzystaniem mikrokontrolerów Freescale Kinetis

Zarządzanie interfejsem PHY

Moduł MAC-NET wykorzystuje interfejs PHY do komunikacji z układem PHY. Dzięki temu interfejsowi istnieje dostęp do rejestrów kontrolnych i statusowych układu PHY. Komunikacja przebiega z wykorzystaniem dwóch linii:

  • Linii zegarowej, na której sygnał zegarowy generowany jest przez moduł MAC-NET. Częstotliwość sygnału zegarowego nie może być większa niż 2.5 MHz,
  • Dwukierunkowej linii danych, która służy do przesyłania informacji między modułem ENET i układem PHY.

Przykładowy kod źródłowy do zarządzania PHY i rozpoczęcia auto-negocjacji z siecią przedstawiono w listingu:

 

O autorze