Komunikacja sieciowa z wykorzystaniem mikrokontrolerów Freescale Kinetis

Sterowanie interfejsem MII

MII to podstawowy interfejs komunikacyjny służący do wymiany danych między kontrolerem MAC i układem PHY. Jest złożony z 18 linii sygnałowych i pracuje z częstotliwością 25 MHz. Konfigurację rejestrów do pracy w trybie MII przedstawiono w listingu:

 

Fizyczne połączenie linii interfejsu MII mikrokontrolera Kinetis z układem PHY pokazano na rysunku 3.

 

Rys. 3. Sposób połączenia mikrokontrolera Kinetis z układem PHY za pomocą magistrali MII

Rys. 3. Sposób połączenia mikrokontrolera Kinetis z układem PHY za pomocą magistrali MII

 

 

Sterowanie interfejsem RMII

RMII to interfejs komunikacyjny kompatybilny z MII i może zostać użyty zamiast MII. Wymaga jedynie dziewięciu linii sygnałowych zachowując tą samą funkcjonalność, co MII. Interfejs RMII pracuje z częstotliwością 50 MHz. Przykładowy kod źródłowy konfigurujący rejestry do pracy w trybie RMII przedstawiono w listingu:

 

Interfejs RMII może zostać zaimplementowany fizycznie w dwóch wariantach w zależności od rodzaju układu PHY. Różnice polegają na sposobie połączenia linii między modułem MAC i układem PHY. W pierwszym wariancie linia MII0RXDV/RMII0_CRC_DV modułu MAC-NET połączona jest z linią RXDV/CRSDV układu PHY. W drugim wariancie linia MII0RXDV/RMII0_CRC_DV modułu MAC-NET połączona jest z linią CRS/CRSDV. Pierwszy wariant przedstawiono na rysunku 4, natomiast drugi wariant pokazano na rysunku 5.

 

Rys. 4. Sposób połączenia mikrokontrolera Kinetis z układem PHY za pomocą magistrali RMII, wariant pierwszy

Rys. 4. Sposób połączenia mikrokontrolera Kinetis z układem PHY za pomocą magistrali RMII, wariant pierwszy

 

 

Rys. 5. Sposób połączenia mikrokontrolera Kinetis z układem PHY za pomocą magistrali RMII, wariant drugi

Rys. 5. Sposób połączenia mikrokontrolera Kinetis z układem PHY za pomocą magistrali RMII, wariant drugi

 

 

Bibliografia

[1] www.freescale.com Kinetis Peripheral Module, 11/2010
[2] www.freescale.com Kinetis Reference Manual, 05/2011

O autorze