Narzędzia projektowe dla produktów firmy NXP Semiconductors

 

 

 

Firma NXP Semiconductors udostępniła pakiet bezpłatnych i dostępnych online narzędzi projektowych dla swoich wybranych produktów. Oprogramowanie to pomaga uprościć proces projektowania i skrócić czas jego trwania.

Narzędzie SimPort – Free MOSFET Simulation Tool składa się z dwóch komponentów: Active Datasheet oraz Buck Designer. Active Datasheet umożliwia symulację zmian parametrów tranzystora w zależności od warunków pracy w przewidywanych końcowych aplikacjach. Buck Designer natomiast pozwala na dobór optymalnego tranzystora MOSFET, po wprowadzeniu wymagań dotyczących działania układu, w którym będzie on wykorzystany (np. napięcie na wejściu/wyjściu, czy prąd wejściowy). Podczas korzystania z narzędzia, można także zapisywać i porównywać wyniki kolejnych symulacji.

Low Power Design Tool jest narzędziem wspierającym projektowanie wydajnych zasilaczy impulsowych wykorzystujących układy scalone z rodzin TEA1733 oraz TEA1738. Z jego pomocą możliwe jest przeprowadzenie pełnego procesu projektowego – stworzenie schematu elektrycznego, zestawienie wykazu elementów i wykonanie obliczeń dotyczących działania urządzenia.

TEA152x Design Tool służy do opracowywania rozwiązań niskich mocy – od 2 W do 25 W. Narzędzie umożliwia stworzenie schematu elektrycznego wraz z wykazem elementów obwodu, obliczenie parametrów transformatora i sprawności symulowanego rozwiązania oraz sporządzenie bilansu strat mocy.

Narzędzie Resonant SMPS Design Tool jest przeznaczone dla zastosowań wymagających wysokich mocy, jak wyświetlacze LED lub LCD dla telewizorów i komputerów. Umożliwia dobór odpowiedniego układu scalonego (TEA1610, TEA1611 lub TEA1713) do konkretnej aplikacji. Tak jak poprzednio, możliwe jest wygenerowanie schematu elektrycznego oraz obliczenie parametrów transformatora.

LED Driver Design Tool służy do projektowania układów wykorzystujących sterowniki LED do zastosowań od 2 W do 25 W (najczęściej są to wyświetlacze). Narzędzie umożliwia symulację działania układu przy zdefiniowanej przez użytkownika mocy wyjściowej. Tak jak w poprzednich przypadkach, możliwa jest generacja schematu elektrycznego oraz obliczenie podstawowych parametrów systemu, takich jak sprawność lub bilans strat mocy.

Narzędzie CFL UBA2024 Calculation Tool zastało stworzone w celu ułatwienia projektowania świetlówek kompaktowych wykorzystujących sterowniki z rodziny UBA2024. Symulacja pozwala na obliczenie parametrów poszczególnych elementów systemu oraz ich wpływ na moc lampy i prąd przez nią płynący. Dane mogą być zestawione na wykresach.

Podobnym elementem pakietu jest CFL Design Tool, który również jest przeznaczony do projektowania świetlówek kompaktowych, ale tym razem w konfiguracjach półmostkowych, wykorzystujących układy scalone z rodziny UBA2211. Narzędzie zawiera wszystkie funkcjonalności, które znalazły się w opisanym wcześniej CFL UBA2024 Calculation Tool.

Dystrybutorem NXP w Polsce jest firma Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

O autorze