LUXEON Rebel Lumileds i LM3402 National Semiconductor (TI) – LED-owy odpowiednik żarówki halogenowej

 

Na fotografii 5 pokazano dwa widoki zmontowanej płytki (od strony elementów i od strony LED). Jej wymiary (średnica) wynika z zastosowanej zintegrowanej optyki (moduł soczewek PL50040 firmy Khatod – fotografia 6) i jest zgodny ze średnicą standardowej niskonapięciowej żarówki halogenowej z odbłyśnikiem.

 

Fot. 6. Wygląd płytki z zainstalowaną zintegrowaną 4-punktową soczewką firmy Khatod

Fot. 6. Wygląd płytki z zainstalowaną zintegrowaną 4-punktową soczewką firmy Khatod

 

 

Zastosowany element optyczny ma 4 soczewki o kącie rozprowadzania światłą 40°, jej charakterystykę pokazano na rysunku 7. Firma Khatod oferuje dwie identyczne mechanicznie soczewki o kątach rozprowadzania światła:

Które można stosować zamiennie z użytą w projekcie referencyjnym. Moduł optyki mocuje się do płytki drukowanej poprzez nadtopienie „nóżek” będących integralną częścią wypraski z tworzywa sztucznego. Dzięki temu soczewka jest łatwa w montażu i ewentualnej wymianie.

 

Rys. 7. Charakterystyka zintegrowanej soczewki PL50040 firmy Khatod

Rys. 7. Charakterystyka zintegrowanej soczewki PL50040 firmy Khatod

 

 

Zarówno napięcie zasilające jak i sygnał sterujący PWM wyprowadzono na złącza śrubowe ARK. Podczas instalacji modułu należy pamiętać, że nie jest on separowany galwanicznie od sieci zasilającej i dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania konieczne jest zastosowanie zasilacza zapewniającego odpowiednią separację (dotyczy to także linii wejściowej DIM).

Do pobrania

O autorze