Cykl bezpłatnych seminariów internetowych firmy Altium

Producent pakietu Altium Designer zaprasza do udziału w seminariach internetowych, w czasie których będzie można lepiej poznać to potężne narzędzie do projektowania obwodów drukowanych, zarówno w najbardziej podstawowych aspektach, jak i w zakresie nowinek i mało znanych funkcji.

Najbliższe seminarium internetowe odbędzie się już w poniedziałek 23 stycznia i dotyczyć będzie równoległego prowadzenia projektu elektrycznego i mechanicznego. Podczas prezentacji przedstawione zostaną możliwości równoległego prowadzenia procesu projektowania mechanicznej i elektrycznej części systemu dzięki współdzieleniu danych jego modelu 3D. Więcej informacji na temat tego sposobu projektowania można znaleźć w poświęconym tej tematyce artykule.

Opisane seminarium to tylko jedno z wielu wydarzeń zaplanowanych na najbliższy czas dla europejskich użytkowników Altium Designer. Pełen kalendarz seminariów wraz z możliwością rejestracji dostępny jest na stronie internetowej firmy Altium. Widoczny poniżej kalendarz przedstawia bezpłatne seminaria zaplanowane na najbliższe dwa miesiące:

Czas i temat Opis
23 stycznia 2012, 13:00-14:00
Integracja procesów projektowania mechanicznego i elektrycznego w 3D
(ECAD-MCAD 3D Integration)
Przedstawienie korzyści wynikających z integracji procesów projektowania ECAD i MCAD wokół wspólnych plików projektu i nauka wykorzystywania możliwości projektowania w trzech wymiarach.
24 stycznia 2012, 13:00-14:00
Zarządzanie danymi projektowymi i wersjami
(Design Data and Release Management)
Wprowadzenie do możliwości pakietu Altium Designer w zakresie zarządzania danymi projektu i wersjami. Możliwość poznania podstawowych koncepcji stosowania kontroli wersji i zarządzania danymi.
6 lutego 2012, 13:00-14:00
Technologia Atmel QTouch
(Atmel QTouch Technology)
Omówienie technologii QTouch i procesu projektowania sensorów dotykowych.
13 lutego 2012, 13:00-14:30
Wprowadzenie do Altium Designer
(Introduction to Altium Designer)
Interaktywna demonstracja będąca ogólnym wprowadzeniem do możliwości pakietu prowadzona przez inżyniera aplikacyjnego, z możliwością zadawania pytań.
20 lutego 2012, 13:00-14:00
Integracja procesów projektowania mechanicznego i elektrycznego w 3D
(ECAD-MCAD 3D Integration)
Analogiczne do seminarium z 23 stycznia.
27 lutego 2012, 13:00-14:30
Wprowadzenie do Altium Designer
(Introduction to Altium Designer)
Analogiczne do seminarium z 13 lutego.
5 marca 2012, 13:00-14:00
Zarządzanie danymi projektowymi i wersjami
(Design Data and Release Management)
Analogicznie do seminarium z 24 stycznia.
12 marca 2012, 13:00-14:30
Wprowadzenie do Altium Designer
(Introduction to Altium Designer)
Analogiczne do seminarium z 13 lutego.
19 marca 2012, 13:00-14:00
AltiumLive
Jak wykorzystać AltiumLive do maksimum: przedstawienie korzyści jakie daje używanie tego narzędzia i podstaw dotyczących różnych jego sekcji: BugCrunch, Forums, Content Store i Altium Dashboard

O autorze