LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

STMicroelectronics TS488: wzmacniacz stereo do urządzeń przenośnych z zasilaniem bateryjnym

 

 

 

 

TS488 jest miniaturowym, stereofonicznym wzmacniaczem słuchawkowym o maksymalnej mocy wyjściowej 130 mW w każdym kanale. Układ cechuje szeroki zakres napięć zasilania, mały pobór prądu i niewielka liczba dodatkowych elementów które należy dołączyć. Układ jest przeznaczony do pracy w urządzeniach wymagających oszczędnego gospodarowania energią a więc przenośnych i zasilanych z baterii.

 

Projekt PCB wykonany za pomocą AltiumDesigner 10

 

Podstawowe cechy i parametry układu TS488:
– napięcie zasilania: od 2,2 do 5,5 V
– liczba kanałów: 2
– oporność obciążenia kanału: 32Ω lub 16Ω
– moc wyjściowa dla THD+N 1% max:
-> dla 5V: 130mW/16Ω i 80mW/32Ω
-> dla 2,5V: 32mW/16Ω i 20mW/32Ω
– pobór prądu w spoczynku: 1,8…2,7mA
– pobór prądu w trybie uśpienia: 10 nA
– tryb uśpienia sterowany sprzętowo
– obudowy: DFN8 lub MiniSO-8

Na rysunku 1 pokazano typowy schemat aplikacyjny układu TS488. Wartości elementów są dobrane dla optymalnych wartości filtrów ograniczających od dołu i góry pasmo przenoszonych częstotliwości. Rezystory R2 i R5 określają wzmocnienie każdego kanału. Wzmocnienie kanału oblicza się korzystając ze wzoru:

Av = -(Rfeed/Rin), gdzie:

– Av wzmocnienie,
– Rfeed – wartość rezystancji R2 dla kanału 1 lub wartość R5 dla kanału 2,
– Rin – wartość rezystancji R1 dla kanału 1 lub wartość R4 dla kanału 2.

Znak minus we wzorze oznacza, że wzmacniacz jest typu odwracającego. Na ograniczenie dolnego zakresu przenoszonych częstotliwości mają wpływ pojemności kondensatorów sprzęgających C3, C4 dla kanału 1 i C5, C7 dla kanału 2.

 

Rys. 1. Schemat elektryczny wzmacniacza audio z układem TS488

Rys. 1. Schemat elektryczny wzmacniacza audio z układem TS488

 

 

W celu ograniczenia szumów lub ograniczenia górnego zakresu przenoszonych częstotliwości można posłużyć się filtrem w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Równolegle do rezystorów Rfeed (wpływających na wzmocnienie każdego z kanałów, odpowiednio: R2 lub R5) należy wtedy dołączyć pojemność Cfeed. Górną częstotliwość przenoszenia można będzie w takim przypadku wyliczyć korzystając ze wzoru:

Fch = 1/(2π * Rfeed * Cfeed)

Silny wpływ na poziom zniekształceń nieliniowych mają kondensatory odsprzęgające C1 i C6, ich pojemność nie powinna być mniejsza niż 1µF.

 

Fot. 2. Widok zmontowanej płytki testowej, wzmacniacz jest zasilany napięciem stałym poprzez złącze ARK2

Fot. 2. Widok zmontowanej płytki testowej, wzmacniacz jest zasilany napięciem stałym poprzez złącze ARK2

 

 

W czasie normalnej pracy wyprowadzenie SDN powinno być przyłączone do napięcia zasilającego. Zwarcie go do masy wprowadzi układ w tryb uśpienia. Dla wersji układu oznaczonej symbolem TS489 wyprowadzenie działa z odwrotnymi poziomami logicznymi.
Ryszard Szymaniak, Aries RS