STMicroelectronics STEF05: elektroniczny ogranicznik prądu z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

Na rysunku 2 pokazano wykres sekwencji napięć w czasie normalnej pracy, sygnalizacji przegrzania, zerowania i powrotu do normalnej pracy po usunięciu przyczyny przegrzania.
W związku ze sposobem pracy wyprowadzenia ENABLE/FAULT powinno być ono łączone z zewnętrznymi układami typu otwarty kolektor/dren.

 

Rys. 3. Schemat elektryczny zestawu testowego

Rys. 3. Schemat elektryczny zestawu testowego

 

Fot. 4. Wygląd zmontowanej płytki testowej z układem STEF05

Fot. 4. Wygląd zmontowanej płytki testowej z układem STEF05

 

Na rysunku 3 przedstawiono schemat elektryczny zestawu zaprojektowanego do testowania układu STEF05. Wejściowe napięcie zasilające należy podać na złącze Con1 natomiast obciążenie dołącza się do złącza Con2. Ustawienie zwory JP1 w pozycji 1-2 zewrze wejście ENABLE/FAULT do masy i trwale wyłączy STEF05. Ustawienie zwory JP2 w pozycji 1-2 dołącza zewnętrzny kondensator wydłużając po włączeniu zasilania czas narastania napięcia na wyjściu. Zwora JP3 służy do ustawienia ograniczenia prądu wyjściowego. W pozycji 1-2 prąd będzie ograniczony do ok. 2 A a w pozycji 2-3 do wartości 1 A. W przypadku samodzielnego projektowania płytki drukowanej z wykorzystaniem układu STEF05 należy pamiętać, że napięcie Vcc podawane na wyprowadzenie ulokowane pod spodem obudowy układu scalonego.

 

Do pobrania

O autorze