Cortex-M0+ – najbardziej energooszczędny z rdzeni ARM

Micro Trace Buffer

Ostatnia z nowości występujących w rdzeniu Cortex-M0+ dotyczy debugowania. Micro Trace Buffer, bo o nim mowa, jest mechanizmem umożliwiającym śledzenie wykonywania instrukcji. W pamięci SRAM alokowana jest pamięć, która służy jako bufor przechowujący informacje o kolejności wykonywanych instrukcji. Kiedy rdzeń zostaje zatrzymany (np. na skutek pułapki, czyli break pointa), debuger odczytuje dane z bufora przez dwuprzewodowy interfejs SWD ( Serial Wire Debug ) i rekonstruuje historię wykonanych instrukcji (rys. 4).

Rys. 4. Przykład działania Micro Trace Buffer

Rys. 4. Przykład działania Micro Trace Buffer

Podsumowanie

W porównaniu do rdzenia Cortex-M0, rdzeń Cortex-M0+ cechuje się niższym poborem mocy przy jednocześnie większej wydajności i funkcjonalności (tab. 2). Dzięki tym atutom oparte na rdzeniu Cortex-M0+ mikrokontrolery będą mogły stanowić atrakcyjną alternatywę nie tylko dla tanich układów 32-bitowych, ale również dla układów 8- i 16-bitowych. Pierwszymi firmami, które uzyskały licencję na produkowanie mikrokontrolerów z rdzeniem Cortex-M0+ są Freescale i NXP.

Tab. 2. Różnice w cechach rdzeni ARM Cortex-M0+ i ARM Cortex-M0

  Cortex-M0+ Cortex-M0
Pipeline 2-stopniowy 3-stopniowy
Wydajność 1.77 CoreMark/MHz  (0.93 DMIPS/MHz) 1.62 CoreMark/MHz  (0.84 DMIPS/MHz)
Ochrona pamięci 8 obszarów
Śledzenie Micro Trace Buffer

Klienci wykorzystujący dotąd w swoich aplikacjach mikrokontrolery z rdzeniem ARM Cortex-M0 będą mogli używać tych samych narzędzi programistycznych (kompilatorów, IDE, debugerów) do tworzenia oprogramowania dla układów z rdzeniem Cortex-M0+.

Więcej informacji na temat nowego rdzenia Cortex-M0+ można znaleźć na stronie internetowej firmy ARM.

O autorze