Nowa rodzina energooszczędnych nadajników-odbiorników radiowych firmy Nordic Semiconductor

 

 

 

Firma Nordic Semiconductor poinformowała o poszerzeniu swojej oferty o nową rodzinę energooszczędnych układów typu SoC służących do transmisji radiowej. Nowa rodzina nazwana została nRF51, a układy do niej należące wyposażone są w część radiową, pracującą w paśmie 2.4 GHz oraz 32-bitową, opartą na rdzeniu ARM Cortex-M0 jednostkę przetwarzającą dane. Pierwsze dwa układy z rodziny nRF51 to:

  • nRF51822 – układ obsługujący standard Bluetooth low energy i własne protokoły komunikacji wykorzystujące pasmo 2.4 GHz,
  • nRF51422 – pierwszy układ radiowy obsługujący protokół ANT/ANT+.

Architektura nowych układów System-on-Chip została zoptymalizowana pod kątem zużycia energii. Istnieje możliwość odłączania pojedynczych bloków systemu oraz wyboru częstotliwości ich taktowania w zależności od wymaganej aktywności. Układy nRF51 są też wyposażone w PPI (Programmable Peripherial Interconnect) – mechanizm pozwalający na interakcje między peryferiami, takimi jak: część radiowa, timery czy I/O bez angażowania rdzenia, co także obniża zapotrzebowanie na energię. Ułatwieniem w projektowaniu płytek PCB jest możliwość wyboru mapowania pinów GPIO. Układy są też wyposażone w dwuregionową jednostę ochrony pamięci (MPU), chroniącą pamięć programu oraz prekompilowane stosy protokołów w czasie pracy systemu. Interfejs radiowy nazwany EasyDMA jest wyposażony w bufory FIFO mapowane do pamięci RAM.

Inne cechy wspólne wszystkich układów rodziny nRF51 to: moc wyjściowa 4 dBm, szczytowa wartość pobieranego prądu nie przekraczająca 10 mA (przy pracy z baterią 3 V), pełna kompatybilność z istniejącymi układami Nordic serii nRF24L, poprawa bilansu łącza nawet o 9.5 dB w stosunku do starszych układów firmy oraz wskaźnik mocy sygnału odbieranego (RSSI) w pełnym zakresie wartości. Model nRF51822 obsługuje tryb Bluetooth low energy, należący do standardu Bluetooth 4.0 i przy pracy w tym trybie cechuje się czułością odbioru -92.5 dB.

Firma Nordic Semiconductor opracowała dla swoich nowych układów architekturę oprogramowania oddzielającą stos protokołów od kodu aplikacji użytkownika, co ma znacznie ułatwić pracę projektantom. Stosy protokołów są dostarczane  skompilowane, w postaci binarnej lub zaprogramowane fabrycznie. Stosy są w pełni asynchroniczne i sterowane zdarzeniami, a API w warstwie aplikacyjnej wykorzystuje intrukcję Supervisor Call (SVC). Model programowania jest bardzo prosty, bez zależności od frameworków producentów sprzętu czy systemu czasu rzeczywistego. Kod aplikacji oraz stos protokołów są niezależne jeśli chodzi o konsolidację i mogą być aktualizowane i kompilowane osobno. Dzięki takiej konstrukcji, stosy komunikacyjne są zabezpieczone przed błędami, które może popełnić programista warstwy aplikacyjnej.

Próbki nowych układów mają być dostępne we wrześniu bieżącego roku, a produkcja masowa rozpocznie się w czwartym kwartale 2012 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach firmy Nordic: nRF51822, nRF51422.

O autorze