Analog Devices iCoupler – niesamowita technologia izolowania sygnałów cyfrowych

 

Rys. 5. Schemat wyjaśniający drogę sygnału cyfrowego w układzie iCoupler

Rys. 5. Schemat wyjaśniający drogę sygnału cyfrowego w układzie iCoupler

 

 

Użycie transformatorów może wzbudzać jednak pewną wątpliwość dotyczącą zakłóceń EMC, zarówno pod względem generacji, jak i odporności na nie. Rozpatrując stosunek wymiarów transformatorów do długości fali wynikającej z częstotliwości przełączania (300 MHz) okazuje się, że jest on bardzo mały, przez co emitowana moc w zasięgu bliskich pól jest w zasadzie zaniedbywalna (wynosi zaledwie 500 pW), a dodatkowo natężenie pola bardzo szybko maleje w funkcji odległości od źródła.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez firmę Analog Devices zakłócenia w transmisji danych przez transformatory wbudowane w układy iCoupler mogą wystąpić w przypadku umieszczenia w odległości 5 mm od układu przewodnika, przez który płynie prąd o natężeniu 500 A (1MHz)!

 

 

 

Implementacja interfejsów na płytce ewaluacyjnej

Na płytce ewaluacyjnej ezLINX umieszczono 8 izolowanych interfejsów komunikacyjnych. Zbudowano je w oparciu o elementy iCoupler produkowane przez Analog Devices:

  • USB – ADuM3160,
  • CAN – ADM3053,
  • RS485/RS422 – ADM2587E,
  • RS232 – ADM3252E,
  • I2C – ADuM1250 i ADuM5000,
  • SPI – ADuM3401, ADuM3402, ADuM5000,
  • LVDS – ADuM3442, ADN4663 i ADN4664.

 

Wygląd zestawu ezLINX

Wygląd zestawu ezLINX

 

 

ADuM3160 – kompletny izolator USB Full Speed (rys. 6). Jedną stronę połączono z USB PHY procesora ADSP-BF548 i jest ona zasilana z napięcia 3V3 dostępnego na płytce, druga strona jest zasilana z napięcia +5V_USB. Układ może pracować z prędkością do 12 Mb/s.

 

Rys. 6. Schemat blokowy układu ADuM3160

Rys. 6. Schemat blokowy układu ADuM3160

 

 

ADM3053 – transceiver z izolacją sygnałów i napięcia zasilającego dla interfejsu CAN (rys. 7). Układ ma wbudowaną przetwornicę DC-DC. Na płytce ezLINX jest ona zasilana napięciem +5V pochodzącym z zasilacza i wytwarza napięcie dla izolowanej strony interfejsu. W celu zapewnienia kompatybilności z mikroprocesorem konieczne jest też doprowadzenie do układu ADM3053 napięcia 3V3. Interfejs pracuje z maksymalną szybkością 1 Mb/s.

 

Rys. 7. Schemat blokowy układu ADM3053

Rys. 7. Schemat blokowy układu ADM3053

 

 

ADM2587E – transceiver RS485 z 2,5 kV izolacją dla sygnałów i zasilania, ±15 kV zabezpieczeniem ESD, z wbudowaną przetwornicą DC-DC, pracujący w trybach Full/Half Duplex (rys. 8). Układ ma. Układ zastosowany na płytce ezLINX współpracuje bezpośrednio z portem mikroprocesora. Ta strona interfejsu jest zasilana napięciem 3V3 z zasilacza, wytwarzane zaś w przetwornicy układu napięcie 3,3 V jest wykorzystywane do zasilania strony izolowanej. Zastosowane na płytce zworki są wykorzystywane do ustawiania trybu pracy interfejsu (Half Duplex, Full Duplex) lub do terminacji linii. Maksymalna szybkość interfejsu jest równa 500 kb/s.

 

Rys. 8. Schemat blokowy układu ADM2587E

Rys. 8. Schemat blokowy układu ADM2587E

 

 

O autorze