Obsługa interfejsu Segger J-Link w środowisku uVision (ARM/Keil)

Warto zwrócić uwagę na podejście firmy Segger do swoich klientów, gdyż nowe wersje oprogramowania do obsługi interfejsu J-Link można bezterminowo i bezpłatnie pobierać ze strony producenta. Zaleca się korzystać z tego faktu, gdyż liczba układów obsługiwanych przez interfejs jest stale powiększana, a oprogramowanie jest nieustannie rozwijane. Oprogramowanie sterujące wraz ze sterownikami i dokumentacją można pobrać ze strony firmy Segger: J-Link software & documentation packfot. 5. W chwili pisania tego artykułu najnowsza dostępna wersja oprogramowania dla interfejsu J-Link to 4.56.

 

Rys. 5. Firmy Segger umożliwia bezpłatne aktualizowanie oprogramowania do obsługi interfejsu J-Link

Rys. 5. Firmy Segger umożliwia bezpłatne aktualizowanie oprogramowania do obsługi interfejsu J-Link

 

 

Po pobraniu pliku Setup_JLinkARM_V456.zip, należy go rozpakować i rozpocząć instalację (uruchomić plik Setup_JLinkARM_V456.exe). Pod koniec instalacji jest wyszukiwane oprogramowanie zainstalowane na komputerze, które może współpracować z interfejsem J-Link – na rys. 6 można zobaczyć, że instalator wykrył zainstalowane środowiska: Atmel Studio 6 oraz Keil µVision 4.53.

 

Rys. 6. Podczas instalacji nowej wersji oprogramowania do obsługi J-Linka jest wykrywane oprogramowanie współpracujące z interfejsem

Rys. 6. Podczas instalacji nowej wersji oprogramowania do obsługi J-Linka jest wykrywane oprogramowanie współpracujące z interfejsem

 

 

Rys. 7. Po zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania do obsługi J-Linka konieczna jest zmiana firmware'u

Rys. 7. Po zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania do obsługi J-Linka konieczna jest zmiana firmware’u

 

 

Należy zdecydować czy pakiety te mają wykorzystywać nową wersję oprogramowania czy też nie – oczywiście warto dokonać aktualizacji oprogramowania. Pierwszą widoczną zmianą po aktualizacji jest to, że próba użycia J-Linka wymaga wgrania nowego firmware’u do interfejsu – na szczęście jest to czynność nie wymagająca ingerencji użytkownika (rys. 7). Od tego momentu w aplikacjach będzie wykorzystywana nowa wersja oprogramowania (rys. 8).

 

Rys. 8. Wersję wykorzystywanego oprogramowania można sprawdzić również z poziomu µVision

Rys. 8. Wersję wykorzystywanego oprogramowania można sprawdzić również z poziomu µVision

 

 

J-Link jako programator

Po wgraniu do µVision projektu należy sprawdzić czy w opcjach projektu jest wybrany odpowiedni mikrokontroler. W tym celu należy wybrać w menu Project | Options for Target… i następnie wybrać zakładkę Device. W zestawie ZL27ARM jest zamontowany układ STM32F103VBT6 i taki układ powinien być wybrany (rys. 9). Wybrany typ układu jest zapisywany w pliku projektu, więc czynność tę wykonuje się tylko raz.

 

Rys. 9. Okno wyboru typu mikrokontrolera w µVision

Rys. 9. Okno wyboru typu mikrokontrolera w µVision

 

 

O autorze