STMicroelectronics STC3100: monitor ładowania akumulatorów z licznikiem ładunku elektrycznego

 

Dla układu STC3100 został opracowany zestaw testowy, którego schemat ideowy przedstawiono na rysunku 4. Rejestry wewnętrzne są odczytywane i zapisywane przez dowolny system mikroprocesorowy za pośrednictwem interfejsu I2C. Linie SDA i SCL oraz masa i wyprowadzenie napięcia podciągającego dla interfejsu I2C są dostępne na złączu szpilkowym Con1. Monitorowany akumulator jest natomiast dołączany do gniazda CON2. Na płytce przewidziano miejsce do montażu rezystora pomiarowego R4 o rezystancji 22 mΩ. Jego oporność powinna być dobrana w zależności od wymaganego zakresu pomiarowego. Rezystor ten nie jest montowany fabrycznie, podobnie jak rezystor R5 (200 kΩ), który jest wykorzystywany tylko w konfiguracji z układem RTC.

Opis rejestrów układu STC3100 zawarto w tabeli 1, zaś protokół komunikacji jest dokładnie opisany w nocie katalogowej.

 

Rys. 4. Schemat ideowy zestawu testowego dla układu STC3100

 

 

Tab. 1. Mapa rejestrów układu STC3100

Nazwa Adres
(dziesiętnie)
Typ Opis
Control registers 0…23
REG_MODE 0 R/W Mode register
REG_CTRL 1 R/W Control and status register
REG_CHARGE_LOW 2 R Gas gauge charge data, bits 0-7
REG_CHARGE_HIGH 3 R Gas gauge charge data, bits 8-15
REG_COUNTER_LOW 4 R Number of conversions, bits 0-7
REG_COUNTER_HIGH 5 R Number of conversions, bits 8-15
REG_CURRENT_LOW 6 R Battery current value, bits 0-7
REG_CURRENT_HIGH 7 R Battery current value, bits 8-15
REG_VOLTAGE_LOW 8 R Battery voltage value, bits 0-7
REG_VOLTAGE_HIGH 9 R Battery voltage value, bits 8-15
REG_TEMPERATURE_LOW 10 R Temperature value, bits 0-7
REG_TEMPERATURE_HIGH 11 R Temperature value, bits 8-15
Device ID registers 24…31
REG_ID0 24 R Part type ID = 10h
REG_ID1 25 R Unique part ID, bits 0-7
REG_ID2 26 R Unique part ID, bits 8-15
REG_ID3 27 R Unique part ID, bits 16-23
REG_ID4 28 R Unique part ID, bits 24-31
REG_ID5 29 R Unique part ID, bits 32-39
REG_ID6 30 R Unique part ID, bits 40-47
REG_ID7 31 R Device ID CRC
RAM registers 32…63
REG_RAM0 32 R/W General-purpose RAM register 0
REG_RAM31 63 R/W General-purpose RAM register 31

 

 

Do pobrania

O autorze