Luxeon Z – nowe LED dużej mocy w ofercie Future Electronics

 

 

 

 

Diody LED zdobyły już stałą pozycję w systemach oświetleniowych biur i domów. Nadal jednak trwają poszukiwania takiego źródła, które będzie charakteryzowało się barwą jak najbardziej zbliżoną do światła naturalnego. W ofercie firmy Philips Lumileds znalazła się właśnie nowa rodzina diod LED dużej mocy – LUXEON Z.

Kierunki rozwoju technologii produkcji diod świecących mocy koncentrują się na uzyskiwaniu jak największej światłości elementu przy jednoczesnej minimalizacji mocy i powierzchni struktury. Innym, nie mniej ważnym zagadnieniem jest uzyskiwanie żądanego zakresu widma emitowanego przez diodę. Firma Philips Lumileds opracowała nową rodzinę diod świecących dużej mocy – LUXEON Z, emitujących światło kolorowe w zakresie od 440 do 670 nm oraz światło białe. Elementy te odznaczają się małymi wymiarami, zajmują na PCB zaledwie 2,2 mm2.

 

 

Konstruktorzy stosujący diody LUXEON Z do budowy systemów oświetleniowych mają bardzo dobrą kontrolę nad formowaniem wiązki światła oraz mieszaniem kolorów w celu uzyskania żądanego efektu. Jest to możliwe dzięki dokładnemu sortowaniu elementów na etapie produkcji. Znajduje to swoje odbicie w kodowaniu poszczególnych typów diod LUXEON Z. Pełne oznaczenie każdej diody tej rodziny oprócz ogólnej nazwy „LXI” zawiera 8 znaków określających grupy parametrów, do których zostały zakwalifikowane. Dla diod kolorowych uwzględniane są: charakterystyka promieniowania, kolor, wariant koloru, natężenie prądu testowego, minimalna wartość strumienia świetlnego mierzona w lumenach lub moc promieniowania mierzona w mW. Jedno z pól zarezerwowano dla dodatkowych parametrów. W oznaczeniu typu białych diod LUXEON Z zawarto: 2-cyfrowe pole kodujące wartość CCT (np. 30=3000 K, 40=4000 K), 2-cyfrowe pole określające minimalną wartość parametru CRI oraz 3-cyfrowe pole podające wartość strumienia świetlnego diody. Unormowane widmowe charakterystyki promieniowania poszczególnych grup kolorowych diod LUXEON Z przedstawiono na rys. 1, na rys. 2 przedstawiono natomiast charakterystyki kierunkowe wszystkich grup diod LUXEON Z. Charakterystyki diod kolorowych są typu Lambertian, co oznacza, że wartość strumienia świetlnego w funkcji kąta φ zmienia się zgodnie z funkcją cos φ. 

 

Rys. 1. Unormowane widmowe charakterystyki promieniowania kolorowych diod LUXEON Z

Rys. 1. Unormowane widmowe charakterystyki promieniowania kolorowych diod LUXEON Z

 

 

Rys. 2. Charakterystyki kierunkowe diod LUXEON Z a) diody Green, Cyan, Blue i Royal Blue, b) diody Red, Red-Orange i Deep Red, c) diody White

Rys. 2. Charakterystyki kierunkowe diod LUXEON Z a) diody Green, Cyan, Blue i Royal Blue, b) diody Red, Red-Orange i Deep Red, c) diody White

 

 

Zgodnie ze stosowaną przez producenta strategią, wszystkie diody z prezentowanej serii są testowane, a prąd testowania ma natężenie równy 500 mA. W czasie pracy struktura rozgrzewa się do temperatury 135°C. Maksymalny prąd przewodzenia diody może osiągać natężenie do 1 A.
Diody LUXEON Z odznaczają się wysokim współczynnikiem wartości strumienia świetlnego w odniesieniu do powierzchni struktury (lm/mm2). Są stosowane w nowoczesnych i oszczędnych systemach oświetleniowych. Są to zarówno zestawy łagodnego oświetlania pomieszczeń typu wall-wash, jak i ruchome głowice będące źródłem światła punktowego. Diody LUXEON Z są również spotykane w oświetleniu studyjnym i architektonicznym.

 

Rys. 3. Profil temperaturowo-czasowy lutowania diod LUXEON Z

Rys. 3. Profil temperaturowo-czasowy lutowania diod LUXEON Z

 

 

O autorze