Pakiet narzędzi mbed – teraz także dla mikrokontrolerów Kinetis L i płytki Freedom

Pakiet narzędzi mbed – teraz także dla mikrokontrolerów Kinetis L i płytki Freedom

mbed to nazwa grupy narzędzi przeznaczonych do tworzenia oprogramowania dla systemów wbudowanych. Wśród innych produktów tego typu mbed wyróżnia się tym, że udostępniane narzędzia programistyczne są narzędziami internetowymi, uruchamianymi z poziomu przeglądarki internetowej i działającymi według technologii chmurowej (cloud-computing). Ponadto na stronie internetowej mbed zamieszczonych zostało wiele gotowych kodów źródłowych, stworzonych przez użytkowników.

Dotychczas mbed pozwalał na tworzenie oprogramowania tylko dla wybranych mikrokontrolerów firmy NXP, takich jak: LPC2368 z rdzeniem ARM7TDMI-S, LPC1768 z rdzeniem ARM Cortex-M3 oraz LPC11U24 z rdzeniem ARM Cortex-M0. Dla dwóch ostatnich układów opracowane zostały dedykowane płytki uruchomieniowe: mbed NXP LPC1768 oraz mbed NXP LPC11U24.

Od teraz pakiet narzędzi mbed umożliwia również tworzenie oprogramowania dla mikrokontrolerów Kinetis L (rdzeń ARM Cortex-M0+) firmy Freescale oraz płytki uruchomieniowej Freedom (FRDM-KL25Z). Dzięki temu osoby pracujące z tymi układami mogą bezpłatnie korzystać z oferowanego przez mbed kompilatora online, bibliotek, forum i innych narzędzi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej mbed.

Dystrybutorem Freescale w Polsce jest firma Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

 

O autorze