LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

[ZAKOŃCZONY] KONKURS Atmel Xmega: kwiecień 2013

Zapraszamy do udziału w konkursie dla fanów mikrokontrolerów firmy ATMEL

Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez portal MIKROKONTROLER.pl wspólnie z firmą Atmel i przy wsparciu ze strony sklepu internetowego KAMAMI.pl. W ramach kwalifikacji konkursowych przygotowaliśmy 5 pytań technicznych związanych z mikrokontrolerami Xmega firmy Atmel. Są one dostępne na dole strony, wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników. Nagrodami w konkursie jest 10 zestawów Atmel XMEGA-A3BU Xplained, które opisaliśmy w artykule, skrócone informacje o zestawie prezentujemy poniżej.

UWAGA! Pytania konkursowe wyświetlą się na dole strony po zalogowaniu!

 

xmega-foto1

Opisane w naszym artykule zestawy Xplained firmy Atmel to seria małych i prostych w użyciu zestawów ewaluacyjnych dla 8- i 32-bitowych mikrokontrolerów firmy Atmel. Zestawy często zawierają szeroki wybór dodatków i peryferiów, które w wygodny sposób mogą być ze sobą łączone, tworząc platformę do prototypowania i eksperymentowania z różnymi rozwiązaniami aplikacyjnymi. Płytki rozszerzeń zawierają układy takie, jak np. czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, moduły ZigBee i układy wspomagające zadania natury kryptograficznej. Duży wybór przykładów i bibliotek – napisanych pod darmowe środowisko programistyczne Atmel Studio – zdecydowanie ułatwia stawianie pierwszych kroków przy testowaniu możliwości wszystkich produktów z rodziny Xplained.

 

Zestawy Xplained ATXMEGAA3BU-XPLD oferuje sklep internetowy dla elektroników KAMAMI.pl

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
2. Patronami medialnymi konkursu są portale MIKROKONTROLER.pl oraz KAMAMI.pl.
3. Konkurs trwa do 30.04.2013.
4. Nagrodami w konkursie jest 10 zestawów XMEGA-A3BU XPLAINED.
5. Zgłoszenia konkursowe są rejestrowane w bazie danych prowadzonej przez redakcję portalu MIKROKONTROLER.pl.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe i zostaną wylosowani przez jury konkursowe (jeżeli liczba zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami będzie większa od liczby nagród).
8. Za poprawność podanych danych odpowiada uczestnik konkursu. Organizator nie gwarantuje uwzględnienia zgłaszanych zmian/uzupełnień danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
9. Odpowiedzi na pytania kwalifikują redaktorzy portalu MIKROKONTROLER.pl.
10. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym z portalu MIKROKONTROLER.pl.
11. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do 10 maja 2013. Za wysyłkę nagród odpowiada redakcja portalu MIKROKONTROLER.pl, ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod adresem poczty elektronicznej.
12. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik potwierdza przeczytanie regulaminu, zgadza się na podporządkowanie jego postanowieniom i wyraża zgodę na jego treść.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do redakcji portalu MIKROKONTROLER.pl.
14. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U.nr 14 poz 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

 

Tagi: Xmega