[KURS] Aplikacje DSP na przykładzie mikrokontrolerów C2000 firmy Texas Instruments – środowisko programowe Code Composer Studio (CCS) v5, część 1

 

Konstruktorów zainteresowanych procesorami DSP z serii C2000 firmy Texas Instruments zachęcamy do zapoznania się z książkami napisanymi przez Henryka A. Kowalskiego:

Specjalna oferta wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu MIKROKONTROLER.pl: wspólnie ze sklepem KAMAMI.pl oferujemy obydwie książki w cenie jednej! Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem.

 

Code Composer Studio (CCS, CCStudio) jest zintegrowanym środowiskiem projektowym – IDE (Integrated Development Environment) dostarczanym przez firmę Texas Instruments. Obecna wersja CCSv5 jest utworzona z użyciem najnowszej wersji środowiska Eclipse i może pracować pod systemem Windows i Linux. Do tworzenia w środowisku CCSv5 programów przeznaczonych dla procesorów rodziny Piccolo TMS320F2802x firmy Texas Instruments potrzebny jest również pakiet programowy controlSUITE tej firmy. Zawiera on oprogramowanie „firmware”, biblioteki, opisy zestawów sprzętowych oraz projekty przykładowe dla wszystkich serii procesorów rodziny C2000.

Artykuł zawiera opis następujących działań:

 • Instalowanie środowiska CCSv5.3.0
 • Instalowanie pakietu programowego controlSUITEv3.1.2
 • Aktualizacja środowiska CCSv5
 • Wybór opcji licencji środowiska CCSv5
 • Importowanie projektu do CCSv5
 • Budowanie projektu
 • Definiowanie konfiguracji sprzętowego systemu docelowego
 • Uruchamianie sesji debugowej dla projektu
 • Ćwiczenie praktyczne z projektem przykładowym uruchamianym na zestawie ewaluacyjnym C2000 Piccolo LaunchPad dla układu procesorowego serii Piccolo F2802x

 

Konfiguracja sprzętowa i programowa

Do wykonania ćwiczenia potrzebny jest komputer z zainstalowanym (darmowym) oprogramowaniem:

 • Środowisko Code Composer Studio v5.3.0 firmy Texas Instruments [2, 3, 4]
 • Pakiet programowy controlSUITEv3.1.2 firmy Texas Instruments [6, 7, 15]

Platforma sprzętowa wymaga tylko jednego elementu:

 • Zestaw ewaluacyjny C2000 Piccolo LaunchPad firmy Texas Instruments z układem procesorowym Piccolo TMS320F28027 firmy Texas Instruments (zawiera kabel USB-A USB-mini) [1]

W folderze C:\home_dir komputera zostanie utworzony nowy folder work_CCS. Wymagane są prawa dostępu (zapisu i modyfikacji) dla tej ścieżki dyskowej. Możliwe jest umieszczenie foldera home_dir na innym wolumenie dyskowym z prawami dostępu.

Celem ćwiczenia jest poznanie środowiska programowego CCSv5. Realizowane jest to przy zastosowaniu biblioteki driverlib pakietu programowego controlSUITEv3. Zastosowano przykładowy projekt Example_F2802xLEDBlink z tego pakietu co umożliwia poznanie sposobów programowania układów procesorowych Piccolo F2802x. Ćwiczenie jest zorganizowane tak, że działania są wykonywane w kolejnych punktach i krokach uzupełnionych o opisy.

Dodatkowe informacje

Dane techniczne i parametry elektryczne układu procesorowego serii Piccolo F2802x są zamieszczone w dokumencie Texas Instruments:

 • TMS320F28027, TMS320F28026, TMS320F28023, TMS320F28022, TMS320-F28021, TMS320F280200, Piccolo Microcontrollers, Data Sheet [8]

Istotne informacje na temat błędnego działania układu procesorowego serii Piccolo F2802x zawiera errata:

 • TMS320F28027, TMS320F28026, TMS320F28023, TMS320F28022, TMS320-F28021, TMS320F280200, Piccolo MCU, Silicon Errata, [9]

Opis modułu CPU Timer układu procesorowego Piccolo serii F2802x jest zamieszczony w dokumencie:

 • TMS320x2802x/TMS320F2802xx Piccolo System Control and Interrupts Reference Guide [10]

Opis opis zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad jest zamieszczony w dokumencie:

 • LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad Experimenter Kit, User’s Guide [13]

Opis oprogramowania „firmware” pakietu programowego controlSUITEv3 jest zamieszczony w dokumencie:

 • F2802x Firmware Development Package USER’S GUIDE v. 210 [11]

Opis biblioteki driverlib pakietu programowego controlSUITEv3 jest zamieszczony w dokumencie:

 • F2802x Peripheral Driver Library USER’S GUIDE v. 210 [12]

Dokładne omówienie budowy układu procesorowego serii Piccolo F2802x jest zamieszczone w książce:

 • Henryk A. Kowalski, „Procesory DSP dla praktyków”, BTC, Warszawa, 2011 [14]

Dokładne omówienie przykładowego projektu Example_F2802xLEDBlink jest zamieszczone w książce:

 • Henryk A. Kowalski, „Procesory DSP w przykładach”, BTC, Warszawa, 2012 [15]

Dokładne omówienie zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad jest zamieszczone w artykule:

 • Henryk A. Kowalski, „Zestaw ewaluacyjny C2000 Piccolo LaunchPad” Elektronika Praktyczna 01/13 [1]

 

Wersje CCSv5

Na stronie produktu są zamieszczone informacje o aktualnych wersjach środowiska CCS [2]. Obecnie (02.2013) najbardziej aktualna jest wersja CCSv5.3.0.00090. Jest tylko jedna wersja CCSv5 (oznaczana jako TMDCCS-ALLxx z wariantami opcji licencji) która obsługuje wszystkie rodziny procesorów produkcji Texas Instruments: ARM, C28x, C54x, C55x, C6000, DaVinci, MSP430, Stellaris, TMS470, TMS570, Sitara, Integra oraz OMAP. Środowisko CCSv5 jest przeznaczone dla komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 lub XP oraz Linux. Plik instalacyjny jest wspólny dla wszystkich opcji licencji. Dostępne są różne opcje darmowych licencji na środowisko CCSv5. Są one aktywowane po zainstalowaniu (i uruchomieniu) pakietu:

 • EVALUATE – darmowa licencja pełna o ograniczonym czasie użytkowania do 30 dni. Z możliwością przedłużenia (extension) o kolejne 90 dni. Daje to darmowe użytkowanie próbne przez 120 dni
 • FREE LICENCE – darmowa licencja do używania z emulatorem sprzętowym klasy XDS100 oraz razem z zakupionym sprzętowym zestawem uruchomieniowym lub EVM produkcji firmy Texas Instruments
 • CODE SIZE LIMITED (MSP430) – darmowa licencja pełna o ograniczonym rozmiarze kodu do 16kB dla procesorów rodziny MSP430

 

Pobieranie pliku instalacyjnego CCSv5.x

Na stronie dostępna jest wersja aktualna i wersje archiwalne plików instalacyjnych CCSv5 do pobrania (osobno dla sytemu Windows i Linux):

 • Web Installer – małe pliki (<2 MB) instalatora sieciowego pozwalają po pobraniu i uruchomieniu pobierać resztę plików instalacyjnych bezpośrednio z sieci w trakcie instalowania programu
 • Offline Installer – duże pliki (ok 1,2 GB) instalatora pełnego zawierają kompletny obraz płyty DVD. Po ich rozpakowaniu można przeprowadzić kompletną instalację bez konieczności połączenia z siecią Internet

Na stronie Download CCS zamieszczone są również odnośniki do strony informacji o wersji (Release Notes).

Do pobrania pliku instalacyjnego jest potrzebna wcześniejsza rejestracja na stronie [5]. Po kliknięciu na stronie Download CCS na link pobierania przeprowadzane jest logowanie poprzez system myTI i wyświetlany jest formularz do wypełnienia. Oprócz danych osobowych trzeba krótko opisać zastosowanie. Trzeba też podać stronę internetową instytucji/uczelni. Praktyka pokazuje, że najlepiej jest podać wersję angielskojęzyczną strony, gdyż jest ona otwierana przy weryfikacji. Przeprowadzana jest szybka weryfikacja. Gdy wynik jest pozytywny aktywowany jest link do pobierania. Wysyłany jest też e-mail z tym linkiem, aktywny przez 72 godziny. Może to okazać się bardzo pomocne gdyż pobieranie trwa długo i może zostać przerwane.

 

Pobieranie pliku instalacyjnego pakietu controlSUITEv3.x

Na stronie dostępna jest aktualna wersja pakietu [6]. Obecnie (02.2013) najnowsza jest wersja controlSUITEv3.1.2. Do pobrania pliku instalacyjnego jest potrzebna wcześniejsza rejestracja na stronie myTI [5]. Po kliknięciu na link pobierania przeprowadzane jest logowanie poprzez system myTI i udostępniany jest plik do pobrania. Jest on dosyć duży (obecnie ponad 700MB) i jest przesyłany raczej powoli.

 

Odinstalowanie środowiska CCS oraz pakietu controlSUITE

Przed rozpoczęciem instalowania należy odinstalować poprzednie środowisko CCS oraz pakiet controlSUITE. Najpierw w oknie Odinstaluj program oraz w oknie Panel sterowania należy wykonać odinstalowanie w kolejności: wszystkie pakiety sterowników FTDI, pakiet sterowników Spectrum Digital, drajwer Blackhawk Emulation, pakiet DSP/BIOS (SYS BIOS) oraz pakiet controlSUITE (jeśli jest). Dopiero teraz  odinstaluj CCS. Może to potrwać dosyć długo. Na koniec należy wejść do foldera C:\ti\ i usunąć z niego wszystko. Dopiero teraz można rozpocząć instalowanie nowego oprogramowania.

 

Instalowanie środowiska CCSv5.x oraz pakietu controlSUITEv3.x

Pobrany plik *.zip środowiska CCSv5.x należy rozpakować. Następnie należy uruchomić program *setup*.exe. Środowisko należy zainstalować w proponowanej ścieżce C:\ti. Najlepiej zainstalować pełny zestaw narzędzi (Complete Feature Set) oraz pełny zestaw wspomagania emulatorów sprzętowych. Instalowanie jest dosyć długie. Najlepiej wyłączyć na ten czas program antywirusowy. W systemie Windows może w trakcie instalacji zachodzić konieczność ręcznego zezwalania na wprowadzenie zmian w systemie. Instalowanie trwa długo, ok. pół godziny (na komputerze dwurdzeniowym 2,3 GHz).

Pobrany plik *.zip pakietu controlSUITEv3.x należy rozpakować. Następnie należy uruchomić program *setup*.exe. Środowisko należy zainstalować w proponowanej ścieżce C:\ti\controlSUITE.

 

Pierwsze podłączenie (skonfigurowanie) zestawu C2000 Piccolo LaunchPad

Po zainstalowaniu środowiska CCSv5 [4] można pierwszy raz dołączyć zestaw ewaluacyjny C2000 Piccolo LaunchPad [1] kablem USB do wolnego portu USB komputera. System Windows automatycznie rozpoznaje układ. Zostaną zainstalowane sterowniki systemu Windows dla emulatora XDS100v2 [15]. Należy poczekać aż system potwierdzi, że sprzęt jest gotowy do pracy.

Do poprawnej pracy programu przykładowego wymagana jest podstawowa (standardowa) konfiguracja przełączników płytki drukowanej zestawu [1]:

 • Założone zwory JP1 („3V3”), JP3 („5V”) i JP2 („GND”). Oznacza to zasilanie układu procesorowego z gniazdka USB
 • Przełącznik S1 („Boot”) skonfigurowany następująco: S1.1 – do góry (ON), S1.2 – do góry, S1.3 – do góry. W praktyce oznacza to bootowanie z pamięci Flash
 • Przełącznik S4 („Serial”) skonfigurowany na obu pozycjach do góry (ON). Oznacza to dołączenie portu UART układu procesorowego do układu emulatora, a tym samym do wirtualnego portu COM na komputerze PC

Zestaw ewaluacyjny jest dostarczany z wpisanym do pamięci Flash układu procesorowego programem przykładowym Example_F2802xLaunchPadDemo. Program automatycznie zaczyna pracować po dołączeniu zestawu do portu USB [1].

 

O autorze