ADuCino360: płytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerów ADuCM360 (Cortex-M3 z Analog Devices)

Uruchamianie programów z debugerem/programatorem sprzętowym

Znacznie większe możliwości pracy z płytką ewaluacyjną zyskuje się po zastosowaniu debugera/programatora sprzętowego. Na rynku dostępnych jest kilka typów tych urządzeń, a jednym z najprostszych i  najtańszych jest J-LINK lite (fotografia 5). Debuger jest dołączany do płytki ewaluacyjnej przez gniazdo SWD i z komputerem za pośrednictwem interfejsu USB. Wszelkie czynności uruchomieniowe powinny być poprzedzone prawidłowym skonfigurowaniem środowiska uVision4 ARM do pracy z tym urządzeniem. Jest to związane z odpowiednim ustawieniem opcji w zakładkach Debug i Utilities w oknie Options for Target. Pokazano to na rysunkach 6a i 6b.

 

Fot. 5. Programator/debuger sprzętowy J-LINK lite

Fot. 5. Programator/debuger sprzętowy J-LINK lite

 

Rys. 6. Konfiguracja debugera w środowisku mVision4 dla ARM

/wp-content/uploads/artykuly/Plytka_ewaluacyjna_dla_mikrokontrolera_ADuCM360/art_ADuCM360_EvalBoard_r6a.gif

Rys. 6. Konfiguracja debugera w środowisku uVision4 dla ARM

 

Przykładowy projekt programu wykonywanego przez mikrokontroler na płytce ewaluacyjnej przygotowano w środowisku uVision4 Keila dla mikrokontrolerów ARM. Jest to stabilny program, stosunkowo łatwy w obsłudze, pozwalający na tworzenie 32 kB kodu wynikowego w wersji demonstracyjnej oraz pełne debugowanie programów. W tej objętości programu można zmieścić nawet średnio zaawansowane aplikacje.

Dysponując debugerem/programatorem sprzętowym można bardzo efektywnie pisać oprogramowanie i uruchamiać je w docelowym układzie – w naszym przypadku jest to płytka ewaluacyjna. Program demonstracyjny zmienia cyklicznie stan portu P1.2, sprawdza stan przełącznika S2 dołączonego do linii P2.2 i w zależności od niego odpowiednio ustawia stan linii P1.3. W projekcie zostały wykorzystane funkcje biblioteczne obsługujące porty I/O, instalowane wraz z pakietem MDK-Lite zawierającym IDE. Całość oprogramowania narzędziowego można pobrać ze strony producenta (rysunek 7).

 

Rys. 7. Strona internetowa, z której można pobrać środowisko uruchomieniowe MDK-lite z IDE mVision4 dla ARM

Rys. 7. Strona internetowa, z której można pobrać środowisko uruchomieniowe MDK-lite z IDE uVision4 dla ARM

Do pobrania

O autorze