Biblioteka do obsługi wyświetlacza graficznego ze sterownikiem SPLC501C przez mikrokontroler STM32

Biblioteka do obsługi wyświetlacza graficznego ze sterownikiem SPLC501C przez mikrokontroler STM32

Prezentowany projekt bazuje na dostępnej o kilku lat bibliotece autorstwa Radosława Kwietnia, a autor niniejszego artykułu rozszerzył ją o funkcje potrzebne do obsługi wyświetlacza przez mikrokontrolery z rodziny STM32. Dodatkowe funkcje te znajdują się w pliku SPLC501C-STM32.c. Połączenie zestawu testowego ZL31ARM z modułem wyświetlacza LCD-AG-132064A-DIW wygląda następująco:

SPLC1001C ZL32ARM
RD > PA0
WR > PA1
A0 > PA2
RES > PA3
CS1 > PA9
D0 > PC8
… >
D7 > PC15

 

 

 

Aby uprościć konfigurację biblioteki poczyniono dwa założenia:

  • linie sterujące (RD, WR itp.) są liniami jednego portu
  • linie danych (D0, D1..D7) są kolejnymi liniami jednego portu, musi to być pierwsze osiem (0..7) lub drugie osiem linii (8..15)

 

Biblioteka zawiera zaledwie kilka funkcji, ale powinny one w zupełności wystarczyć do większości zadań:

void GLCD_GoTo(unsigned char x, unsigned char y) – ustawia kursor na ekranie w miejscu o podanych współrzędnych.

void GLCD_WriteString(char * s) – wyświetla ciąg znaków podany jako parametr.

void GLCD_Initialize(void) – inicjalizuje wyświetlacz.

void GLCD_ClearScreen(void) – czyści ekran.

void GLCD_Bitmap(char *b, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char w, unsigned char h) – wyświetla na ekranie bitmapę zawartą w tablicy b poczynając od punktu (x, y) o szerokości w i wysokości h. Bitmapę można przetworzyć na tablicę w języku c przy użyciu programu LCDAssistant (do pobrania razem z biblioteką).

Dodatkowo autor rozszerzył możliwości biblioteki o rysowanie podstawowych figur geometrycznych (funkcje zawarte są w pliku graphic.c):

Do pobrania

O autorze