Generator kodu konfiguracyjnego dla mikrokontrolerów PIC firmy Microchip

Generator kodu konfiguracyjnego dla 8-bitowych mikrokontrolerów PIC firmy Microchip

Firma Microchip poinformowała o dostępności nowego narzędzia programistycznego o nazwie MPLAB Code Configurator, które jest przeznaczone dla 8-bitowych mikrokontrolerów PIC. Ma ono postać plug-inu (wtyczki), który można doinstalować do środowiska programistycznego MPLAB X IDE  (Integrated Development Platform).

MPLAB Code Configurator jest generatorem kodu konfiguracyjnego dla mikrokontrolera. Obsługa tego narzędzia odbywa się za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, który udostępnia listę dostępnych peryferiów, bitów konfiguracyjnych i ustawień taktowania mikrokontrolera. Programista zaznaczając wybrane zasoby układu ma możliwość określenia parametrów ich pracy. Po zakończeniu tych czynności generowany jest kod źródłowy odpowiadający ustawionej konfiguracji, który następnie jest dołączany do istniejącego lub nowego projektu programistycznego. Wygenerowany kod umieszczany jest w odpowiadających peryferiom plikach (np. dla przetwornika A/C jest to plik adc.c) i jest intuicyjny w użyciu (np. funkcja włączająca interfejs I2C nosi nazwę I2C1_InitializerDefault()).

MPLAB Code Configurator ułatwia, a tym samym przyspiesza proces tworzenia oprogramowania dla 8-bitowych mikrokontrolerów PIC. Dzięki temu narzędziu deweloperzy oprogramowania nie muszą samodzielnie pisać kodu konfiguracyjnego dla mikrokontrolera. Zamiast tego mogą go wygenerować automatycznie i przejść od razu do pisania kodu implementującego właściwe działanie aplikacji.

Więcej informacji na temat narzędzia MPLAB Code Configurator można znaleźć na stronie www firmy Microchip.

Dystrybutorem Microchip w Polsce jest firma Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

O autorze