LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

[WYNIKI KONKURSU!] Specjalnie dla fanów mikrokontrolerów MSP430!

***********************

Miło nam poinformować, że w konkursie wzięło udział 238 uczestników, spośród których aż 199 osób udzieliło komplet dobrych odpowiedzi. Jest to fantastyczny wynik, GRATULUJEMY! Zgodnie z regulaminem konkursu, przedstawiciele redakcji wylosowali 10 nagrodzonych osób ze 199, które mogły pretendować do nagrody.

 Lista nagrodzonych w konkursie (otrzymują zestawy MSP-EXP430FR5739):

  1. Sławomir Kabat, Niepołomice
  2. Cyryl Sochacki, Gdańsk
  3. Tomasz Puła, Wrocław
  4. Piotr Chodorowski, Gliwice
  5. Jacek Hryniewicz,  Szczecin
  6. Andrzej Makowski, Poznań
  7. Marek Sochacki, Zielona Góra
  8. Paweł Motak, Mińsk Mazowiecki
  9. Krzysztof Assad, Białystok
  10. Antoni Wagner, Suwałki

 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach! Nagrody dotrą do nagrodzonych uczestników konkursu za pośrednictwem Poczty.

***********************

Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez portal MIKROKONTROLER.pl wspólnie z firmą Texas Instruments. Konkurs jest zorientowany na szerzenie wiedzy technicznej, stąd wszystkie pytania – jest ich tylko 5! – dotyczą praktycznych aspektów stosowania mikrokontrolerów MSP430. Podpowiedzi można znaleźć w przygotowanym przez nas kursie programowania mikrokontrolerów MSP430, który jest dostępny pod adresem.

Nagrodami w konkursie jest 10 zestawów MSP-EXP430FR5739, wyposażonych w mikrokontroler z rodziny MSP430FR z wbudowaną pamięcią FRAM oraz programator-debugger JTAG.

Nagrody ufundowała firma Texas Instruments.

ti-logo

 

Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu. Dodatkowe szczegóły, pytania konkursowe oraz regulamin uczestnictwa publikujemy poniżej.

MSP430FR_blokowy_konkurs

Zestaw MSP-EXP430FR5739 jest platformą sprzętową wykorzystywaną przez autora kursu programowania mikrokontrolerów MSP430FR prezentowanego w portalu MIKROKONTROLER.pl. Możliwości, wyposażenie i cechy zestawu przedstawilismy w artykule, zestaw w działaniu można obejrzeć na poniższym filmie.

 

 

Zestawy MSP-EXP430FR5739 oferuje sklep internetowy dla elektroników KAMAMI.pl

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
2. Patronem medialnym konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
3. Konkurs trwa do 4.11.2013.
4. Nagrodami w konkursie jest 10 zestawów MSP-EXP430FR5739.
5. Zgłoszenia konkursowe są rejestrowane w bazie danych prowadzonej przez redakcję portalu MIKROKONTROLER.pl.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe i zostaną wylosowani przez jury konkursowe (jeżeli liczba zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami będzie większa od liczby nagród).
8. Za poprawność podanych danych odpowiada uczestnik konkursu. Organizator nie gwarantuje uwzględnienia zgłaszanych zmian/uzupełnień danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
9. Odpowiedzi na pytania kwalifikują redaktorzy portalu MIKROKONTROLER.pl.
10. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym z portalu MIKROKONTROLER.pl.
11. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do 20 listopada 2013. Za wysyłkę nagród odpowiada redakcja portalu MIKROKONTROLER.pl, ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod adresem redakcyjnej poczty elektronicznej.
12. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik potwierdza przeczytanie regulaminu, zgadza się na podporządkowanie jego postanowieniom i wyraża zgodę na jego treść.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do redakcji portalu MIKROKONTROLER.pl.
14. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U.nr 14 poz 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia konkursowego oraz pytania konkursowe. Prosimy o jego uważne wypłenienie!

 Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie: zaloguj się!