[POLICZ OCZKA ;-)] FinBoard Analog Devices: procesory DSP z rodziny Blackfin w aplikacjach wideo

W skład standardowego wyposażenia zestawu wchodzi m.in. 12-miesięczna licencja na oprogramowanie CrossCore Embedded Studio, które jest kompletnym środowiskiem programistycznym dla mikroprocesorów Blackfine (oraz SHARC), dzięki czemu każdy użytkownik zestawu FinBoard może samodzielnie tworzyć i testować własne aplikacje, a także modyfikować domyślną aplikację testową oraz inne aplikacje demonstracyjne, udostępnione na stronie http://www.finboard.org/design. Warto zwrócić uwagę, że CrossCore Embedded Studio bazuje na Eclipse IDE, co jest kolejnym atutem oferty Analog Devices: coraz większa liczba popularnych środowisk programistycznych dla mikrokontrolerów także wykorzystuje Eclipse, co pozwala programistom dobierać platformy sprzętowe do wymogów aplikacji bez konieczności zmiany przyzwyczajeń.

Fot. 5. Debugger JTAG Analog Devices ICE-100B zamontowany na płytce zestawu FinBoard

Debugowanie pracy mikroprocesora z poziomu środowiska IDE umożliwia interfejs USB/JTAG o nazwie ICE-100B (także wchodzący w skład standardowego wyposażenia zestawu FinBoard), którego wygląd po zainstalowaniu na płytce zestawu pokazano na fotografii 5.

Oprócz wymienionego w artykule wyposażenia standardowego, producent przewidział możliwość opcjonalnego wyposażenia zestawu między innymi w zaawansowaną optykę kamery CCD (fotografia 6). W zależności od rodzaju obiektywu, analizie DSP mogą być poddawane obrazy przedmiotów odległych lub położonych bardzo blisko kamery.

Fot. 6. Jednym z opcjonalnych elementów wyposażenia zestawu FinBoard może być obiektyw kamery CCD

Wspominana w artykule „domyślna” aplikacja demonstracyjna – zliczająca oczka wyrzucone kostkami – jest jednym z kilku elementów wsparcia programowego, jakie przygotowała firma Analog Devices. Dostępne są także procedury obsługi sprzętowego enkodera wideo (w postaci BSP), pakiet konfigurowalnych bibliotek do obsługi kamer CCD, biblioteki graficzne 2D – BF2DGL (bazujące na OpenGL), biblioteki do analizy obrazów statycznych i dynamicznych VAT (Vision Analytics Toolbox), biblioteki umożliwiające obróbkę obrazów IPT (Image Processing Toolbox), a także dodatkowe projekty przykładowe, jak na przykład wykrywanie krawędzi, programowa kompresja JPG i eJPG itp.

Kupując zestaw FinBoard konstruktor otrzymuje więc narzędzie kompletne od strony sprzętowej i programowej: pozwala to szybko rozpocząć samodzielne próby z – na początku – niełatwymi aplikacjami wideo-DSP.

O autorze