Seminarium w Krakowie: Rozwijanie algorytmów w środowisku MATLAB

20 lutego 2014 r. w Krakowie przy ulicy Oboźnej 11 odbędzie się bezpłatne seminarium poświęcone rozwijaniu aplikacji przy użyciu narzędzi środowiska MATLAB. Rozpoczęcie seminarium o godz. 10.00.

Do uczestnictwa w seminarium organizator zachęca osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB do rozwijania oraz testowania algorytmów oraz możliwościami integracji środowiska z innymi aplikacjami. Seminarium przeznaczone jest głównie dla osób posiadających doświadczenie w programowaniu (C/C++) oraz podstawową znajomość środowiska MATLAB. W trakcie prezentacji przedstawione zostaną przykłady związane z projektowaniem, implementacją i weryfikacją algorytmu detekcji pasów ruchu.

Plan seminarium:  

1. Wstęp

2. Rozwijanie algorytmów w środowisku MATLAB

3. Generacja kodu C oraz integracja z zewnętrzną aplikacją

4. Wdrażanie aplikacji i komponentów.

5. Weryfikacja i testowanie

6. Podsumowanie i pytania

W trakcie seminarium przewidziana jest 15 minutowa przerwa kawowa. Czas trwania seminarium: ok. 2.5 godziny. Seminarium poprowadzi dr inż. Jaromir Przybyło.

O autorze