Układ do transmisji danych po liniach zasilania zgodnie ze standardem PRIME od firmy Atmel

Firma Atmel rozszerzyła swoją ofertę rozwiązań z zakresu „Smart Energy” o układ ATPL230A. Jest to scalony modem do komunikacji po liniach zasilania (PLC – Power Line Communications) 50/60 Hz. Układ ATPL230A implementuje warstwę fizyczną standardu PRIME (Power Line Intelligent Metrology Evolution). Standard ten przeznaczony jest przede wszystkim do aplikacji „smart metering”, a więc urządzeń będących inteligentnymi licznikami. Inne potencjalne zastosowania to sterowanie oświetleniem (również ulicznym), automatyka przemysłowa i budynkowa oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Układ realizuje transmisję danych przy wykorzystaniu ośmiu kanałów komunikacyjnych w paśmie od 42 do 472 kHz. Informacje mogą być przesyłane z prędkością od 5,4 do 128,6 kbps. Dostępne są trzy schematy modulacji: DBPSK, DQPSK, D8PSK.

Komunikacja modemu ATPL230A z układem hostującym odbywa się przez interfejs SPI. Modem firmy Atmel może być zasilany napięciem z przedziału od 3 do 3,6 V i jest dostosowany do pracy w środowisku o temperaturze otoczenia od -40 do 85oC.

Jako preferowane układy sterujące modemami ATPL230A firma Atmel wskazuje mikrokontrolery i mikroprocesory ze swojej oferty, dla których dostępne są biblioteki programistyczne opracowane specjalnie na potrzeby obsługi układu ATPL230A.

Dla układu ATPL230A firma Atmel opracowała zestaw ewaluacyjny ATPL230A Evaluation Kit. Zestaw ten zawiera dwie płytki z modemem ATPL230A i dwie płytki sprzęgające, co pozwala zbudować, a następnie testować rzeczywisty system komunikacyjny wykorzystujący linie zasilania jako medium transmisji danych.

Więcej informacji o układzie ATPL230A można znaleźć na stronie www firmy Atmel. Kompletne portfolio produktów firmy Atmel dla branży „Smart Energy” przedstawione zostało w odpowiedniej broszurce informacyjnej.

O autorze