Altium Designer i drukowanie 3D

Altium Designer jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do projektowania PCB i raczej nie kojarzy się z przygotowywaniem modeli dla druku 3D. Dzięki zintegrowanym w edytorze PCB narzędziom do prostego modelowania 3D, można samodzielnie i bez konieczności stosowania dodatkowych programów narzędziowych przygotowywać widoki i prezentacje 3D ilustrujące zarówno wygląd płytki projektowanego urządzenia, jak i elementów obudów lub innych elementów mechanicznych. Dzięki wbudowanemu w edytor 3D narzędziu do eksportu modeli (format STEP), możliwe jest przygotowywanie projektów do drukowania 3D, dzięki czemu szybko i przy niewielkim nakładzie środków można przygotować model płytki oraz obudowy i zweryfikować ich wzajemne dopasowanie mechaniczne.

Przykład przygotowania za pomocą Altium Designera prostego modelu 3D do druku na drukarce filamentowej przedstawiamy na poniższym filmie.

 

 

 

O autorze