LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Gorące nowości dla fanów STM32: nowe mikrokontrolery, nowy rdzeń (Cortex-M0+), shieldy dla STM32Nucleo, Java dla STM32…

Nowość goni nowość, firma STMicroelectronics nie traci impetu. W artykule przedstawiamy ekspresowy przegląd wydarzeń w ofercie producenta, których podmiotem są mikrokontrolery STM32.

Zaczniemy teraz do prezentacji najnowszych zestawów startowych z oferty firmy STMicroelectronics. Są to – prezentowane skrótowo w naszym portalu – dwa zestawy z serii Discovery, które są platformą ewaluacyjną dwóch nowych mikrokontrolerów STM32, wywodzące się z dwóch skrajnie odmiennych rodzin:

  • STM32F3 – STM32F334 (rdzeń Cortex-M4F) oraz wielka nowość w ofercie STMicroelectronics:
  • mikrokontroler z rdzeniem Cortex-M0+ z rodziny STM32L0 – STM32F053.

Cortex-M0+ w rodzinie STM32!

Firma STMicroelectronics długi czas broniła się przed wprowadzeniem do produkcji mikrokontrolerów wyposażonych w rdzenie Cortex-M0, ale kiedy uległa marketingowej presji, dość szybko wprowadziła także rodzinę z rdzeniami Cortex-M0+. Tak więc obecnie fani mikrokontrolerów STM32 mają w tej rodzinie do wyboru wszystkie rdzenie – od Cortex-M0 do Cortex-M4F.

Nowe typy mikrokontrolerów zastosowane w prezentowanych zestawach to jeden ważny powód, dla którego warto zwrócić na nie uwagę. Nie mniej istotne są przykłady aplikacji demonstracyjnych zestawów, na których uwagę skupia producent i które wynikają z budowy i wyposażenia mikrokontrolerów. Aplikacje te można potraktować jako przemyślaną i dobrze przygotowaną sugestię ze strony STMicroelectronics co do docelowych obszarów aplikowania nowych układów. I tak:

  • zestaw STM32L0538-DISCO (fotografia 1) jest niezwykle efektownym demonstratorem aplikacji o niewielkim poborze mocy, w czym mikrokontrolerowi STM32L053 (jak wspomniałem, jest on wyposażony w rdzeń Cortex-M0+) pomaga m.in. monochromatyczny wyświetlacz e-paper (nie wymagający zasilania podczas wyświetlania obrazu!).

 

Fot. 1. Ważnym elementem wyposażenia zestawu STM32L0538-DISCO jest monochromatyczny wyświetlacz e-paper (e-ink)

 

Przygotowana przez producenta aplikacja demonstracyjna prezentuje niewielki pobór prądu przez mikrokontroler podczas działania w różnych trybach (od zatrzymania, przez uśpienie aż po tryb normalnej pracy) oraz możliwości wbudowanego w STM32L053 interfejsu USB, który w przykładzie opracowanym przez producenta spełnia rolę joysticka USB HID. Atrakcją programu demonstracyjnego jest wykorzystanie w roli 4-przyciskowej klawiatury suwaka pojemnościowego, którego wygodną implementację umożliwiają specjalne moduły pomiarowe wbudowane w linie GPIO mikrokontrolera.

  • zestaw STM32F3348-DISCO (fotografia 2) został pomyślany przez producenta jako demonstrator możliwości mikrokontrolerów STM32F3 w inteligentnych sterownikach oświetlenia, przede wszystkim bazujących na LED-owych źródłach światła. Zestaw wyposażono w przetwornice do zasilania LED (nie wszystkie fragmenty tej części zestawu udało się nam sprawdzić bo – jak wspomniałem – dokumentacja nie była dostępna) oraz diodę LED dużej mocy (ulokowana pod białą obudową z dyfuzorem optycznym), która jest sterowana z wykorzystaniem generatora PWM wbudowanego w mikrokontroler.

 

Fot. 2. Wygląd zestawu STM32F3348-DISCO – jego głównym elementem demonstracyjnym jest dioda LED obudowana białym dyfuzorem

 

Poza wspomnianymi głównymi elementami wyposażenia ewaluacyjnego, obydwa zestawy wyposażono także w LED oraz przyciski do wykorzystania przez użytkownika, ich standardowym wyposażeniem są także debuggery-programatory ST-Link/V2-1, których firmware umożliwia także emulację w tym samym kanale USB co programator także interfejsu vCOM.