Mikrokontrolery z Cortex-M3 w ofercie Analog Devices – przegląd oferty

Wymiana danych z przetwornikami ADC i DAC oraz ich konfiguracja odbywa się za pomocą wydzielonych w przestrzeni adresowej rejestrów MMR (Memory Mapped Registers).

Oprócz niewątpliwie wybitnego wyposażenia sygnałowego, mikrokontrolery ADuCM350 obficie wyposażono w klasyczne interfejsy mikrokontrolerowe (SPI, I2C, UART, USB i I2S) oraz dodatkowe bloki, m.in.: RTC, kontrolery segmentowych i graficznych LCD, sterownik brzęczyka sygnalizacyjnego, kontroler doładowywania superkondensatora podtrzymującego napięcie zasilające RTC, a porty GPIO wyposażono w sensory pojemnościowe, które umożliwiają budowę bezstykowych klawiatur i nastawników.

 

 

Rys. 7. Schemat blokowy mikrokontrolera ADuCM350 ilustrujący domeny zasilania

 

Dzięki zastosowaniu w mikrokontrolerze nowoczesnego rdzenia i nowoczesnej implementacji całego układu doskonale nadaje się on do pracy w systemach zasilanych bateryjnie, w czym pomagają:

  • wbudowane sprzętowe mechanizmy oszczędzania energii,
  • podział zasilania bloków peryferyjnych na domeny, pokazane na rysunku 7.

Według informacji udostępnionych przez producenta, zastosowane rozwiązania ograniczające pobór mocy – przy odpowiednim ich wykorzystaniu – umożliwiają długotrwałe zasilanie systemu pomiarowego bazującego na ADuCM350 za pomocą ogniwa CR2032.

 

 

Rys. 8. Schemat blokowy mikrokontrolera ADuCM320

 

Innymi niż w przypadku ADuMC350 zamiarami kierowali się projektanci kolejnej „corteksowej” nowości w ofercie Analog Devices – mikrokontrolera ADuCM320. Jego schemat blokowy pokazano na rysunku 8.

 

 

Rys. 9. Schemat ilustrujący budowę pojedynczej komórki PLA w ADuCM320

 

W ADuCM320 zastosowano rdzeń Cortex-M3, który może być taktowany z maksymalną częstotliwością 80 MHz (100MIPS). Układ wyposażono w 256 kB pamięci Flash, 32 kB SRAM oraz 32-komórkowy konfigurowalny blok logiczny o nazwie PLA (Programmable Logic Array, rodzaj CPLD), który użytkownik może skonfigurować na przykład do zgłaszania przerwań (PLA ma ich do dyspozycji 4) na bazie wybranych pojedynczych zdarzeń asynchronicznych lub ich zadanych przez użytkownika sekwencji. Moduł PLA można wykorzystać do generacji sygnałów logicznych (tworzonych asynchronicznie lub synchronizowanych sygnałem zegarowym wytwarzanym wewnątrz mikrokontrolera) Schemat blokowy pojedynczej komórki PLA pokazano na rysunku 9.

 

 

Rys. 10. Główne okno programu-konfiguratora PLA w układach ADuCM320

 

Rys. 11. Przykład konfiguracji jednej z komórek PLA w układzie ADuCM320

 

O autorze