Mikrokontrolery z Cortex-M3 w ofercie Analog Devices – przegląd oferty

Do konfiguracji matrycy logicznej firma Analog Devices przygotowała i udostępnia bezpłatne narzędzie programowe o nazwie PLAToolM3, którego okno konfiguracji PLA pokazano na rysunku 10. Na rysunku 11 pokazano okno edycji funkcji logicznych przypisanych w tablicy LUT jednej z komórek, a na rysunku 12 przedstawiono widok listy możliwych przypisań wyjść poszczególnych komórek do przerwań oraz linii inicjującej start konwersji A/C.

 

 

Rys. 12. Lista przypisań funkcji logicznej implementowanej w pojedynczej komórce logicznej PLA

 

Mikrokontrolery ADuCM320, zgodnie z rynkową strategią producenta, także wyposażono w zestaw specyficznych „analogowych” bloków peryferyjnych, które wyróżniają je na rynku. Oprócz szybkiego (1 MHz) przetwornika ADC o rozdzielczości 14 bitów – oczywiście z multiplekserem analogowym na wejściu – który może pracować w konfiguracji różnicowej lub asymetrycznej, mikrokontrolery wyposażono w aż dwanaście 12-bitowych przetworników DAC, pośród których 8 ma wyjście napięciowe, 4 wyjścia prądowe o maksymalnej wydajności 150 mA.

 

 

Rys. 13. Schemat blokowy interfejsu MDIO zastosowanego w ADuCM320

 

Kolejnym specyficznym, obecnie niedostępnym w żadnym popularnym mikrokontrolerze, interfejsem wbudowanym w ADuCM320 jest MDIO (Management Data Input/Output rysunek 13), który znany jest konstruktorom także jako ethernetowe interfejsy zapewniające komunikację pomiędzy PHY i MAC: Serial Management Interface (SMI) lub Media Independent Interface Management (MIIM). W mikrokontrolerach ADuCM320 interfejs ten jest wykorzystywany do szybkiej wymiany zawartości fragmentu pamięci Flash (spełnia rolę szeregowego interfejsu komunikacyjnego), podczas wykonywania przez CPU programu przechowywanego w innej części Flash.

Zintegrowane w ADuCM320 peryferia predestynują stosowanie tego mikrokontrolera do pracy w aplikacjach telekomunikacyjnych interfejsów optycznych szybkich sieci 40G i 100G, które wymagają interfejsów zgodnych z zaleceniami CFP (C Form-factor Pluggable) MSA (Multi-Source Agreement). Wyraźnie więc widać, że Analog Devices nie zamierza brać udziału w wyścigu na liczbę oferowanych wersji mikrokontrolerów, skupiając wysiłki na wypełnianiu wymagających ale stosunkowo wąskich nisz rynkowych.

Nieco inaczej wyglądają docelowe obszary aplikacyjne nowej w ofercie Analog Devices rodziny mikrokontrolerów wyposażonych w rdzeń Cortex-M4 (ADSP-CM40xF), przedstawimy je w innym artykule.

 

O autorze