Texas Instruments rozszerza rodzinę mikrokontrolerów MSP430 o układy z rdzeniem Cortex-M4

Firma Texas Instruments rozszerzyła rodzinę mikrokontrolerów MSP430 o serię układów MSP432. Są to pierwsze mikrokontrolery spod znaku MSP430, w których tradycyjną, 16-bitową jednostkę obliczeniową zastąpiono 32-bitowym rdzeniem ARM Cortex-M. Dzięki temu nowy produkt jest efektywniejszy pod względem przetwarzania informacji i zachowuje jednocześnie niski pobór prądu, cechę charakterystyczną dla rodziny MSP430.

Zastosowany w układach MSP432 rdzeń to konkretnie Cortex-M4F, wyposażony w jednostkę DSP i FPU. Może on pracować z maksymalną częstotliwością 48 MHz, uzyskując wydajność 3.4 punktu Coremark/MHz.

Mikrokontrolery MSP432 wyróżniają się niskim zużyciem mocy. Najnowsze układy firmy Texas Instruments w trybie normalnej pracy (active mode) pobierają prąd na poziomie 95 uA/MHz, natomiast w trybie wstrzymania (standby) z zegarem czasu rzeczywistego 850 nA (czas wybudzenia – mniej niż 10 us). W teście energooszczędności ULPBench modele te uzyskują wynik 167.4 punktów.

Mikrokontrolery MSP432 oferowane są w konfiguracji z pamięcią Flash do 256 kB i RAM do 64 kB. Wyposażenie układów obejmuje między innymi 14-bitowy przetwornik A/C (prędkość próbkowania 1 MSPS), moduł szyfrujący AES-256, interfejsy komunikacyjne (UART/SPI/I2C), 16- i 32-bitowe układy licznikowe, komparatory analogowe, czujnik temperatury i interfejs dotykowy.

Mikrokontrolery MSP432 mogą być zasilane napięciem już od 1.62 V. Maksymalna wartość zasilania to z kolei 3.7 V.

Firma Texas Instruments oferuje narzędzia sprzętowe pozwalające na szybkie rozpoczęcie pracy z mikrokontrolerami MSP432. Są to: płytka MSP432 100-Pin Target board (cena: 89 USD) oraz płytka MSP432P401R LaunchPad (cena: 12.99 USD). Aplikacje na układy MSP432 można tworzyć korzystając ze środowisk programistycznych Code Composer Studio, IAR Embedded WorkBench oraz ARM Keil MDK.

Mikrokontrolery MSP432 są już dostępne w formie próbek.

O autorze