LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Rozszerzenie dla mbed pozwalające optymalizować zużycie energii mikrokontrolerów EFM32 Gecko firmy Silicon Labs

Firm Silicon Labs nawiązała współpracę z firmą ARM w celu utworzenia interfejsu programistycznego (API) służącego do zarządzania energią mikrokontrolerów w środowisku ARM mbed. Wzbogacenie platformy mbed o tą funkcjonalność pozwoli optymalizować pobór energii urządzeń elektronicznych zasilanych z baterii.

Nowe API w mbed pozwala mikrokontrolerom Silicon Labs EFM32 Gecko na automatyczne przechodzenie w tryb uśpienia w zależności od stanu układów peryferyjnych. Pozwala to na znaczne zmniejszenie mocy pobieranej przez system. Optymalizacja zużycia energii polega na obsłudze wejść/wyjść w tle i kontynuacji pracy nawet, gdy rdzeń mikrokontrolera znajduje się w stanie uśpienia lub aktywnie realizuje inne operacje.

Automatyczny wybór trybu uśpienia w połączeniu z autonomicznymi, energooszczędnymi układami peryferyjnymi mikrokontrolera EFM32 pozwala projektantom na znaczne obniżenie zużycia energii w urządzeniach internetu przedmiotów (IoT) niskim nakładem pracy. Przykładowo, profile zużycia energii w systemie aktualizującym wskazanie zegara co sekundę na wyświetlaczu LCD pozwoliły na obniżenie poboru prądu z 1,03 mA do 0,100 mA.

Silicon Labs planuje wprowadzić zestaw startowy mbed  EFM32 Gecko jeszcze w kwietniu tego roku. Więcej informacji można uzyskać pod adresem.

Autor: Silicon Labs