[DIY] Bezpłatne środowisko programistyczne (Eclipse+GCC) dla mikrokontrolerów KINETIS

Jak widać mamy trochę możliwości do dyspozycji, ja wybrałem wersję dla mikrokontrolerów Kinetis, a testowy projekt nazwałem test_blink. Teraz klikamy Next, wyświetla się okno pokazane na rysunku 4.

 

Rys. 4. Okno konfiguracji projektu

 

Tu – jak widać – mamy trochę opcji, ale tym czasem nic nie zmieniamy i klikamy na Next, w wyniku czego wyświetla się okno pokazane na rysunku 5.

 

Rys. 5. Okno konfiguracji folderu

 

Wyświetlone opcje zostawiamy w stanach domyślnych i klikamy Next, w wyświetlonym oknie (rysunek 6) także nic nie zmieniamy, przechodzimy więc do drugiego okna pokazanego na rysunku 6.

 

Rys. 6. Kolejne okna konfiguracji, nie wprowadzamy w nich żadnych zmian

 

O autorze