[DIY] Bezpłatne środowisko programistyczne (Eclipse+GCC) dla mikrokontrolerów KINETIS

Tu wybieramy GDB SEGGER J-Link Debugging i klikamy dwukrotnie, w ten sposób doda się nam konfiguracja jak pokazano na rysunku 11.

 

Rys. 11. Okno konfiguracji sprzętu wybranego do debugowania

 

Ustalonej konfiguracji nadajemy nazwę np. J-Link, na zakładce main nic nie zmieniamy i klikamy zakładkę DEBUGGER (rysunek 12).

 

Rys. 12. Zalecana konfiguracja ustawień opcji interfejsu debuggera

 

Ustawienia powinny wyglądać jak na rysunku 12, w zaznaczonym polu wybieramy docelowy mikrokontroler – i to niemal na tyle. Jeszcze uwaga: po lewej stronie widać dostępną konfigurację interfejsu J-Link OpenSDA – dotyczy ona płytki FRDM-KL25Z i teraz ją jeszcze omówimy.

 

Rys. 13. Zmiany w konfiguracji w przypadku korzystania z płytki FRDM-KL25Z

 

Nie różni się ona zbytnio od konfiguracji J-Linka, z drobnymi różnicami (rysunek 13):

  1. Wprowadzona nazwa mikrokontrolera MKL25Z128xxx4.
  2. Port nasłuchu dla GDB Servera SEGGERA to 2331.
  3. Szybkość pracy 4000 kHz.

Oczywiście praca na USB i w trybie SWD!

Po ustawieniu wszystkiego klikamy Apply, a potem Debug i naszym oczom ukazuje się perspektywa Debug (rysunek 14).

 

Rys. 14. Widok perspektywy Debug

 

Paczka z Eclipse, którą przygotowałem i jest dostępna do pobrania, jest w pełni skonfigurowana i gotowa do użycia – wystarczy zainstalować oprogramowanie firmy SEGGER i oraz toolchain GCC na dysku. Konieczne jest używanie Workspace dołączonego do paczki, gdyż pluginy zawierają swoje ustawienia właśnie w Workspace. Wypakowywać należy programem 7zip, gdyż inne pakery mają kłopoty ze ścieżkami Eclipse i występują błędy. W workspace są także przykładowe testowe programiki migające diodami!

Miłej zabawy!

Andrzej Gromczyński, SunRiver

O autorze