CST na SIMULIA Poland 2015

W maju tego roku dwaj producenci oprogramowania do symulacji 3D – niemiecka firma CST Computer Simulation Technology AG i francuski koncern Dassault Systèmes ogłosili zawarcie umowy partnerskiej mające na celu integrację algorytmów symulacji elektromagnetycznych 3D rozwijanych przez CST z platformą 3DEXPERIENCE oferowaną przez Dassault Systèmes.

Producenci zaawansowanych środków transportu i łączności mobilnej, przemysł lotniczy i zbrojeniowy, a także inne branże zainteresowane są zintegrowanymi rozwiązaniami do symulacji typu „multi-physics” łączących symulacje kostrukcyjne i wytrzymałościowe, mechaniczne i termiczne z symulacjami elektrycznymi i elektromagnetycznymi.

Znaczenie zintegrowanych narzędzi symulacyjnych tego typu rośnie w obliczu nadciągającej rewolucji Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things).

Producenci obiektów inteligentnych (smart objects) są zmuszeni łączyć dotychczasową funkcjonalność i wytrzymałość przedmiotów i urządzeń powszechnego użytku z zawansowaną elektroniką zapewniającą im bezprzewodową komunikację między sobą i łączność z infrastrukturą dostępu do Internetu.

Oczekuje się, że rynek Internetu Rzeczy osiągnie w 2020 r. rozmiar 26 mld wyprodukowanych obiektów inteligentnych poczynając od przedmiotów codziennego użytku poprzez urządzenia multimedialne i samochody aż po inteligentne budynki. Opracowywane są nowe formy i funkcje cyfrowej interakcji takich obiektów ze sobą, ze światem fizycznym i z człowiekiem.

Stosowana technika łączności bezprzewodowej może jednak prowadzić do zakłóceń elektromagnetycznych pomiędzy urządzeniami powodujących niezamierzoną degradację własności produktu np. pod względem wydajności, niezawodność lub bezpieczeństwa.

Pierwszą jaskółką zapowiadającą współpracę CST i Dassault Systèmes w Polsce jest udział CST w Regionalnym Spotkaniu Użytkowników oprogramowania SIMULIA organizowanym przez firmę BUDSOFT, które odbędzie się 8-9 października b.r. w IBB Andersia Hotel, Poznań.

O autorze