“Touch the World” – KAMAMI Hackathon 2015 – nie przegap jeżeli znasz STM32! [REJESTRACJE ZAKOŃCZONE]

kamami-hackathon-logo

REJESTRACJE ZAKOŃCZONE

Wszystkich studentów zainteresowanych nowoczesną elektroniką zapraszamy do udziału w hackathonie pod wezwaniem „Touch the World”, który odbędzie się w dniach 12 i 13.12.2015 na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

kamami-hackathon-touch-the-world

Ekipy biorące udział w imprezie mają za zadanie przygotować dowolną aplikację bazującą na mikrokontrolerach STM32 (zestaw STM32F429I-DISCO), sensorach MEMS z oferty STMicroelectronics oraz wybranych innych sensorach wielkości fizycznych. Platformy sprzętowe niezbędne do realizacji zadań udostępnią organizatorzy.

Zgłoszenia drużyn do konkursu przyjmujemy do dnia 20.11.2015 (formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej), informacje o zakwalifikowaniu do udziału w konkursie organizatorzy wyślą do dnia 25.11.2015.

Kontakt do organizatora:

dr inż. Bogdan Pankiewicz
Politechnika Gdańska, Wydział ETI
Katedra Systemów Mikroelektronicznych
bpa@ue.eti.pg.gda.pl
tel.: +48 58 347 19 74

Organizatorzy

kamami-hackathon-organizatorzy

Partner technologiczny

kamami-hackathon-st-logo

 

Agenda KAMAMI Hackathonu 2015

Dzień 1 (12.12.2015):

od 8.00 – rejestracja uczestników, rozpoczęcie konkursu

10:00 – oficjalne otwarcie konkursu z udziałem organizatorów i władz WETI

13:00 – obiad

do 21:00 – praca nad zadaniami konkursowymi

21:00 – zamknięcie pierwszego dnia

Dzień 2 (13.12.2015):

od 7.00 do 16:00 – praca nad zadaniami konkursowymi

12:30 – obiad

16:00 – rozpoczęcie prezentacji projektów (do 10 minut/drużynę, w zależności od liczby drużyn, wszystkie prezentacje nie mogą przekroczyć łącznie 1,5h)

17:30 – 18:00 obrady jury

18:00 – 18:30 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

19:00 – zakończenie konkursu

 Regulamin konkursu „Sense the World” KAMAMI Hackathon 2015

 1. Hackathon, którego tematem jest “Sense the World” odbędzie się w dniach 12-13.12.2015 na terenie Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

 2. Organizatorami KAMAMI Hackathon 2015 są KAMAMI, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Koło Naukowe CHIP.

 3. Partnerem technologicznym Hackathonu jest firma STMicroelectronics.

 4. Udział w Hackathonie mogą wziąć studenci dowolnej polskiej uczelni wyższej, zorganizowani w zespoły od 1 do 4 osób.

 5. W czasie trwania Hackathonu zadaniem uczestników będzie zaproponowanie (w fazie rejestracji) i realizacja projektu (w czasie Hackathonu) wpisującego się w ideę “Sense the World”, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 • projekt musi bazować na platformie STM32F429I-DISCO z możliwością użycia modułów z sensorami MEMS z listy umieszczonej na końcu regulaminu,
 • projekt może być zrealizowany za pomocą dowolnego środowiska programistycznego,
 • uczestnik w czasie rejestracji zgłasza, które czujniki z oferty KAMAMI będzie używał w projekcie.

na której poza wprowadzeniem niezbędnych danych kontaktowych podadzą także proponowany temat projektu (spełniającego wymagania przedstawione w punkcie 5. niniejszego regulaminu), który zamierzają zrealizować w ramach konkursu. Rejestracja uczestników będzie odbywała się w dniach do 20.11.2015.

 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru ograniczonej liczby projektów z grupy wszystkich zgłoszonych tematów w fazie rejestracji. Kryterium wyboru będzie poziom zgodności zgłoszonej propozycji projektu z wymaganiami z punktu 5. Wszystkie zarejestrowane zespoły zostaną poinformowane droga mailową o wynikach kwalifikacji zgłoszonego projektu do dnia 25.11.2015. Decyzja komitetu kwalifikacyjnego jest ostateczna i niepodważalna.

 8. Każdy zespół jest zobowiązany zorganizować sobie we własnym zakresie komputer osobisty/laptop, na którym będą realizować prace projektowe.

 9. Uczestnikom konkursu na czas trwania Hackathonu zostanie udostępniony sprzęt** do realizacji projektu (poza komputerami osobistymi/laptopami). Uczestnicy mają prawo do korzystania z własnego sprzętu.

10. Zespoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia co najmniej 5-minutowej prezentacji wyników swoich prac.

11. Prace konkursowe oceniane są przez jury złożone z przedstawicieli KAMAMI i pracowników WETI na podstawie prezentacji konkursowej (punkt 10). Czynnikami wpływającymi na ocenę końcową projektu są: innowacyjność, pomysłowość, oryginalność i unikalność rozwiązania.

12. Wyniku konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 30 minut od momentu zakończenia ostatniej prezentacji konkursowej.

13. Nagrodami w konkursie są: płytki STM32F429I-DISCO oraz pakiet 3 książek Wydawnictwa BTC dla każdego uczestnika, zestawy sensorów wykorzystanych w projekcie dla każdego zespołu oraz dla zespołów wyróżnionych przez jury za zajęcie:

 • 1. miejsca – smartfony LUMIA 535 – dla każdego członka zespołu,
 • 2. miejsca – zestawy STM32F469I-DISCO – dla każdego uczestnika zespołu,
 • 3. miejsca – zestawy STM32F746G-DISCO – dla każdego uczestnika zespołu.

14. Wszyscy uczestnicy Hackathonu otrzymają od organizatorów oficjalne certyfikaty uczestnictwa.

15. Uczestnik przystępując do konkursu automatycznie zgadza się na wykorzystanie swojego projektu przez KAMAMI w dowolnym celu.

16. Uczestnicy przystępując do konkursu akceptują powyższy regulamin i zgadzają się na gromadzenie przekazanych danych osobowych przez KAMAMI.

** Organizatorzy udostępnią uczestnikom Hackathonu płytki rozwojowe STM32F429I-DISCO wraz z czujnikami z oferty KAMAMI wskazanymi w czasie rejestracji z następującej listy:

 • KAmodLSM303 – moduł akcelerometru/magnetometru MEMS 6DoF z układem LSM303D
 • KAmodHTS221 – moduł czujnika wilgotności/temperatury MEMS z układem HTS221
 • KAmodMEMS2 – moduł z akcelerometrem MEMS 3D LIS35
 • KAmodGYRO – moduł z 3-osiowym żyroskopem MEMS L3G4200D
 • KAmodLPS25HB – moduł czujnika ciśnienia atmosferycznego z układem MEMS LPS25B
 • KAmodLPS331 – moduł czujnika ciśnienia atmosferycznego z układem MEMS LPS331
 • KAmodTEM – moduł z cyfrowym czujnikiem temperatury i termostatem MCP9801
 • KAmodCOLOR – moduł sensora koloru (TCS3200) z oświetlaczem LED

Uwaga! Zestaw STM32F429I-DISCO jest fabrycznie wyposażony w żyroskop MEMS 3D – L3GD20. Można go użyć w projektach realizowanych podczas Hackathonu.

REJESTRACJE ZAKOŃCZONE

O autorze