Wielokanałowa transmisja strumieniowa w odbiorniku cyfrowym AXIe

 

Keysight Technologies wprowadza możliwość synchronizacji wielomodułowej do szybkiego digitizera/szerokopasmowego odbiornika cyfrowego AXIe M9703B – pozwalającą zwiększyć ogólną liczbę kanałów dostępnych do transmisji strumieniowej i rejestracji sygnałów. Nowe opcje bundle (-CB1/-CB2) umożliwiają wielokanałową, koherentną fazowo przemianę częstotliwości DDC (digital down conversion) wykorzystywaną w systemach 5G, radarach, komunikacji satelitarnej oraz w przemyśle lotniczym i wojskowym.

Dzięki szerokości pasma pomiarowego (IBW) do 320 MHz i przestrajalnej częstotliwości pośredniej, ten szybki digitizer spełnia wymogi nowych technologii znajdujących zastosowanie w szerokopasmowych systemach komunikacji bezprzewodowej 5G. W rekomendowanej przez producenta konfiguracji komputera host nowe opcje pozwalają zagwarantować określony czas rejestracji, pozwalający zapisać wszystkie próbki I/Q do późniejszej analizy. Dołączona do pakietu aplikacja uruchamiana z wiersza poleceń pozwala w łatwy sposób kontrolować transmisję strumieniową i rejestrację sygnałów.

Jako jeden z elementów z oferty Keysight, digitizer/szerokopasmowy odbiornik cyfrowy AXIe M9703B (z opcją -CB1/-CB2) umożliwia użytkownikom szybką charakteryzację zachowania kanałów w określonych przedziałach częstotliwości oraz pozwala badaczom opracowywać optymalne modele kanałów do projektowania i walidacji alternatywnych interfejsów bezprzewodowych.

W gęstej zabudowie miejskiej z wieloma źródłami zaburzeń radiowych, gdzie wyzwaniem jest zapewnienie interoperacyjności i kompatybilności, funkcjonalność opcji -CB1 i -CB2 pozwala użytkownikom przechwytywać i rejestrować w długim okresie czasu szerokie pasma częstotliwości w wielu koherentnych fazowo kanałach. Ta nowa możliwość pozwala użytkownikom charakteryzować wszystkie źródła emisji i zniekształcenia w.cz., wraz z ich wzajemnymi zależnościami czasowymi w stosunku do innych systemów w.cz. oraz umożliwia późniejsze przetwarzanie danych wykorzystywane w aplikacjach 5G.

Do aplikacji, w których bezprzerwowy streaming i rejestracja nie są wymagane, natomiast ważna jest możliwość transmisji danych do komputera host równocześnie z ich akwizycją, polecane jest nowe oprogramowanie firmware z przetwarzaniem sygnałów (opcja -TSR).

Szybkie digitizery firmy Keysight stanowią wynik ponad 30 lat prac badawczych i doświadczeń projektowych w dziedzinie konwersji analogowo-cyfrowej. Dzięki temu oferują najbardziej efektywną i niezawodną technologię przetwarzania, zapewniającą dużą rozdzielczość i szybkość próbkowania. Informacje dotyczące zastosowanych technologii i zakresu zastosowań można znaleźć pod adresem www.keysight.com/find/high-speed-digitizers.

Keysight dostarcza wysokiej jakości aparaturę standardu PXI i AXIe, konstruowaną w oparciu o osiągnięcia naukowe pozwalające zapewnić największą dokładność pomiaru. Firma pomaga inżynierom skrócić czas oczekiwania na pierwsze wyniki pomiarów dzięki dostarczanemu oprogramowaniu i referencyjnym systemom pomiarowym Keysight Reference Solutions. Keysight  może się poszczycić największą globalną siecią doświadczonych inżynierów aplikacyjnych i centrów kalibracyjnych. Dodatkowe informacje dotyczące modułowej aparatury pomiarowej PXI i AXIe firmy Keysight są dostępne pod adresem www.keysight.com/find/modular.

Dystrybutorem produktów Keysight Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146c, 02-305 Warszawa, tel. 22 5322800, fax 22 5322828, e-mail: info@amt.pl.

O autorze