[SEMINARIUM] Fundusze unijne – projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe

W nowej  perspektywie unijnej na lata 2014 – 2020 duży nacisk położony jest na projekty badawczo – rozwojowe oraz innowacje w przedsiębiorstwach. Zmieniły się również kryteria przyznawania dotacji – główny nacisk położony jest na projekty, które przyniosą korzyści biznesowe oraz znaczące usprawnienia produktów. Zmiany związane z nowymi programami unijnymi stawiają nowe wyzwania, ale i nowe możliwości, przed przedsiębiorstwami oraz organizacjami zarządzającymi innowacjami (uczelniami, inkubatorami technologii, centrami badawczo-rozwojowymi).

National Instruments Poland wspólnie z Brante Partners oraz TAW Polska zapraszają na seminarium poświęcone zasadom zarządzania projektami w kontekście pozyskiwania dotacji w nowej perspektywie unijnej.

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z:

  • obszarami działalności innowacyjnej, w których istnieją największe możliwości uzyskania dofinansowania w najbliższych latach;
  • najbliższymi konkursami;
  • najważniejszymi kryteriami oceny projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych;
  • potencjalnymi partnerami do współpracy przy projektach innowacyjnych i badawczo-rozwojowych;

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych projektów i procesów, pracowników centrów i działów badawczo-rozwojowych oraz naukowców.

Konferencja ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad zarządzania projektami w kontekście pozyskiwania dotacji w nowej perspektywie unijnej oraz pozwoli nawiązać kontakt przedstawicielom ośrodków badawczych i biznesu.

Szczegóły i rejestracja

GDAŃSK Hotel Fahrenheit Gdańsk
ul. Grodzka 19
80-841 Gdańsk
11 lutego 2016 r.
9:00-13.30
Agenda (PDF)
KRAKÓW Qubus Hotel Kraków
ul. Nadwiślańska 6
30-527 Kraków
18 lutego 2016 r.
9:00-13.30
Agenda (PDF)
WARSZAWA Hotel Golden Tulip
ul. Towarowa 2
00-811 Warszawa
24 lutego 2016 r.
9:00-13.30
Agenda (PDF)

O autorze