Analog Discovery 2 – zintegrowane laboratorium pomiarowe na USB [TEST]

Oprogramowanie oscyloskopu Analog Discovery 2 zawiera szereg dobrze znanych funkcji. Są one łatwo obsługiwane za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika. Oscylogram może być uzupełniany wykresami XY, histogramem i widmem obliczanym funkcją FFT (rys. 6). Przydatną, nieczęsto spotykaną funkcją jest „Logging”. Jest ona wykorzystywana do zapisywania rekordów akwizycji (buforów) na dysku komputera. Dzięki zastosowanemu formatowi plików (CSV) mogą być one następnie analizowane w programach zewnętrznych, np. w Excelu. Rekordy są zapisywane w trybie ręcznym lub automatycznym. Istnieje możliwość wyboru czy bufory mają być zapisywane cyklicznie bez względu na to czy zawierają aktualne dane („Each acquisition”) czy tylko te, które zostały ostatnio zapełnione w wyniku wyzwolenia („Each triggered acquisition”).

 


Rys. 6. Pomiary oscyloskopowe – przebieg czasowy, funkcja FFT, histogram

 

Na uwagę zasługuje jeszcze omówienie trybów pracy oscyloskopu Analog Discovery 2. Są one wybierane w zależności od szybkości zapełniania rekordu akwizycji i metod wyświetlania ich na ekranie. W trybie „Repeated” rekord jest zapisywany w tle. W tym czasie na ekranie jest stabilnie wyświetlana poprzednia jego zawartość. Zawartość ekranu zmienia się więc skokowo zawsze po zapełnieniu bufora.

W drugim trybie – „Shift” – ekran jest na bieżąco odświeżany po każdej próbce. Po całkowitym zapełnieniu rekordu wykres jest przesuwany o jedną próbkę w lewo, a każda nowa próbka pojawia się po prawej stronie. Ten tryb jest wykorzystywany wyłącznie dla podstawy czasu wolniejszej lub równej 0,1 s/dz.

Podobnie realizowana jest akwizycja w trybie „Screen”. W tym przypadku jednak zawartość ekranu nie jest przesuwana w lewo, a każda próbka jest wyświetlana w czasie rzeczywistym cyklicznie od początku do końca ekranu. Ten tryb jest również dostępny dla podstawy czasu wolniejszej lub równej 0,1 s/dz.

Jest jeszcze jeden tryb – „Stream”, w którym dane są przesyłane strumieniowo do komputera via USB. O tym, jak są wtedy rysowane wykresy decydują jednocześnie trzy powiązane ze sobą parametry: podstawa czasu („Base”), Szybkość próbkowania („Rate”) i liczba próbek („Sample”). Tryb ”Stream” jest wykorzystywany wtedy, gdy należy analizować dużą liczbę próbek z małą szybkością akwizycji.

 

Generator arbitralny

Od czasu, gdy w powszechnym użytku pojawiły się generatory arbitralne trudno wyobrazić sobie pracę bez tych przyrządów. Użytkownik nie jest już ograniczony wyłącznie do podstawowych trzech rodzajów sygnału, jakie były dostępne w generatorach funkcyjnych (sinus, prostokąt, piła). Nie dość, że wzrosła liczba standardowo dostępnych sygnałów, to pojawiła się też możliwość tworzenia niemal dowolnych sygnałów własnych. Przykłady sygnałów generowanych przez generator arbitralny Analog Discovery 2 przedstawiono na rys. 7. Dokonano tu jednak pewnego zabiegu polegającego na zaimportowaniu fragmentu przebiegu definiowanego odręcznie ze starej wersji oprogramowania. W nowej wersji niestety możliwości takiej nie ma. Zrezygnowano również z kilku innych, bardzo użytecznych mechanizmów. Można tylko zadać pytanie: dlaczego? Użytkownicy znający język Java mogą pisać w nim skrypty definiujące kształt generowanego przebiegu. Pozostawiono także opcję importowania danych np. z Excela. W zaawansowanej grupie przebiegów znajdują się opcje modulacji i przemiatania częstotliwości (rys. 8).

 

Rys. 7. Przykładowe przebiegi generowane przez generator Analog Discovery 2 (przebieg odręczny zdefiniowano w starej wersji programu WaveForms2015)

 

a) 

b) 

c) 

Rys. 8. Modulacje sygnałów dostępne w generatorze Analog Discovery 2, a) sweep, b) AM c) FM

 

O autorze