Renesas rozszerza platformę Synergy dla Internetu Przedmiotów

Firma Renesas Electronics rozszerzyła swą platformę Renesas Synergy przeznaczoną do projektowania urządzeń dla Internetu Przedmiotów (IoT). Platforma ta pozwala obniżyć koszty infrastruktury po stronie projektantów i ominąć wiele problemów projektowych, z którymi spotykają się inżynierowie. Rozszerzenie obejmuje nową serię mikrokontrolerów Synergy S214 o bardzo niskim poborze mocy. Układy mają możliwość precyzyjnej rejestracji i generacji sygnałów analogowych wykorzystywanych w systemach czujnikowych. Dla mikrokontrolerów tych dostępna jest zaktualizowana wersja oprogramowania Synergy (SSP) i zintegrowane środowisko programistyczne (ISDE) o nazwie e?. SSP oraz środowisko e? zawierają dodatkowe udoskonalenia przeznaczone dla całej platformy Synergy – zwiększają możliwości w komunikacji sieciowej, automatyce przemysłowej, zarządzaniu energią i automatycznej konfiguracji. Pozwala to zaoszczędzić czas projektantów systemów wbudowanych.

Wartość platformy Renesas staje się coraz wyższa zarówno z punktu widzenia projektantów, jak i ostatecznych nabywców. Nowe mikrokontrolery Synergy S124 stanowią przykład na rozwój platformy, która pozwala wykorzystać mikrokontrolery oparte na rdzeniu Cortex-M0+ w takich systemach. Jednocześnie są skalowalne i kompatybilne z mikrokontrolerami Synergy z rdzeniem Cortex-M4, które wprowadzono w ubiegłym roku.

Oprogramowanie dla nowych mikrokontrolerów stanowi rozszerzenie pakietu SSP. Takie rozwiązanie pozwalają łatwo i szybko przenosić rozwiązania między wszystkimi seriami mikrokontrolerów Synergy. Gdy zmieniają się potrzeby, można w dalszym ciągu wykorzystywać ten sam kod aplikacji. Rozwój wszystkich elementów platformy Synergy jest kontynuowany. Powstają nowe mikrokontrolery, nowe oprogramowanie, kolejne narzędzia, a także rosnąca sieć partnerów wpierających platformę.
Mikrokontrolery z serii S124 są oparte na autorskiej energooszczędnej technologii Renesas, która pozwala uzyskać pobór prądu na poziomie 70,3 µA/MHz. Przekłada się to na bardzo długi czas pracy na baterii w urządzeniach przenośnych. Nowe mikrokontrolery mają zaawansowane możliwości obsługi sygnałów analogowych dzięki 15-bitowym przetwornikom analogowo-cyfrowym, 12-bitowym przetwornikom cyfrowo-analogowym i energooszczędnym komparatorom. Ponad 30 kanałów przeznaczonych dla pojemnościowych czujników dotykowych umożliwia tworzenie wygodnych interfejsów użytkownika. Bogate możliwości komunikacji obejmują interfejsy USB pełnej szybkości (FS) i CAN. Dodatkowe funkcje zabezpieczeń to między innymi wbudowana kontrola parzystości SRAM, generator liczb prawdziwie losowych (TRNG) zgodny z normami NIST i układ kryptograficzny AES-256 z szyfrowaniem kaskadowym. Obudowy mikrokontrolerów mają wymiary jedynie 4 x 4 mm, co jest istotne w przypadku produktów o ograniczonym rozmiarze. Typowe zastosowania układów obejmują inteligentne węzły brzegowe IoT w postaci czujników, sterowanie sprzętami domowymi oraz terminale w punktach sprzedaży.

Projektowanie z wykorzystaniem mikrokontrolerów z serii S124 i zestawu projektowego DK-S124 jest możliwe dzięki pakietowi SSP w wersji 1.1.0 oraz  studio w wersji 5.0. Pakiet SSP 1.1.0 został zoptymalizowany pod kątem systemu operacyjnego czasu rzeczywistego ThreadX i stosu protokołów USBX, aby były one w stanie skutecznie pracować z mniejszymi pamięciami mikrokontrolerów S124.

Pakiet SSP 1.1.0 zawiera również ulepszenia komunikacji IPv6 oraz usług dla urządzeń sieciowych, obsługę gniazd kompatybilnych z BSD, obsługę audio przez SSI oraz komunikację CAN, a także kilka  dodatków do platformy aplikacji (framework).

Wersja 5.0 studio e? została zbudowana w oparciu o najnowszą aktualizację środowiska Eclipse 4.5 (Mars). Ponadto zawiera wiele nowych funkcjonalności, które ułatwiają automatyczne tworzenie nowych projektów dla platformy Synergy – na przykład poprzez przedstawienie wszystkich bloków składowych projektu w postaci graficznej (stos). Upraszcza to pracę i pokazuje bezpośrednio całkowite zużycie pamięci.

Rozwój platformy Synergy wciąż trwa – znalazło się w niej pięć nowych zweryfikowanych rozszerzeń oprogramowania (VSA) powstałych w Europie i Japonii. Będą one dostępne w serwisie Synergy Gallery wiosną 2016 roku. Oprogramowanie VSA niezależnych dostawców zostało zweryfikowane przez Renesas pod kątem kompatybilności z SSP. Takie rozwiązanie pozwala projektantom łatwo dodać specjalistyczne funkcje do swoich projektów opartych na platformie Synergy bez dodatkowego ryzyka. Nowi globalni partnerzy VSA specjalizują się w obszarach automatyki mieszkaniowej i przemysłowej w standardach Echonet, CANopen i BACnet, a także w bezpiecznej komunikacji i usługach chmurowych. Produkty VSA stworzone w USA są już dostępne w Synergy Gallery. Należą do nich środowisko SDKPac dla bezpiecznego IoT i komunikacji SSL/TLS firmy Cypherbridge Systems, systemy zabezpieczające typu firewall i bezpieczne uruchomienie firmy Icon Labs, jak również bezpieczna łączność w czasie rzeczywistym – lokalna lub w chmurze (typu SaaS) opracowana przez Skkynet.

Mikrokontrolery z serii S124 są obecnie w masowej produkcji. Będą dostępne w ofercie Renesas w kwietniu 2016 roku wraz z odpowiednimi zestawami projektowymi. Wczesna demonstracja pakietu SSP 1.1.0 i studio e? 5.0 będzie dostępna za pośrednictwem Synergy Gallery pod koniec lutego. Finalne wersje zostaną wydane w kwietniu tego roku.

Obecnie trzy serie mikrokontrolerów Synergy weszły na etap masowej produkcji – są to S124, S3A7 oraz S7G2. W sumie daje to 30 modeli z różnymi wielkościami pamięci (od 128 KB do 4 MB Flash) oraz rozmiarami obudów.

Planowane są kolejne serie mikrokontrolerów, jak również nowe oprogramowanie zgodne z SSP – narzędzia, zestawy i rozwiązania. Pojawią się także kolejni autoryzowani partnerzy platformy. Więcej informacji o Renesas Synergy znajduje się tu.

Kontakt do przedstawiciela Renesas Electronics w Polsce: Maciej.Michna@renesas.com.

O autorze