Modulacja adaptacyjna w najnowszych bezprzewodowych modemach CML

CMX7164 to znany w środowisku elektroników modem bezprzewodowej transmisji danych, dysponujący szeregiem stałych trybów modulacji sygnału radiowego: kwadraturową modulacją amplitudowo-fazową QAM rzędu 4/16/32/64, modulacją częstotliwości FSK rzędu 2/4/8/16 (także w wersji gaussowskiej – GFSK) oraz mniej znaną modulacją V.23, używaną do transmisji dźwięku. W zależności od potrzeb użytkownik może więc dobrać metodę modulacji sygnału radiowego tak aby optymalnie wykorzystać energię i szybkość transmisji danych.

Co jednak zrobić kiedy warunki w jakich pracuje układ zmieniają się dynamicznie – na przykład mamy do czynienia z siecią czujnikową o ruchomych węzłach, albo pracujemy w warunkach zmiennej wilgotności powietrza? Dotychczas dopasowaniem trybu transmisji zajmował się mikrokontroler sterujący układem nadawczo-odbiorczym, który musiał je przekonfigurować.

W najnowszej wersji CMX7164 będziemy mieli do dyspozycji rozwiązanie, które pozwoli układowi samodzielnie dopasować tryb transmisji danych do warunków – modulację adaptacyjną (z ang. Adaptive Coded Modulation). Ten tryb działania układu spowoduje, że modulacja sygnału będzie się dynamicznie dostosowywać w trzech zakresach: wielkości pojedynczego bloku danych, szybkości transmisji oraz ilości nadmiarowych bitów sumy kontrolnej. Takie podejście pozwoli wybrnąć z problematycznych sytuacji bez udziału zewnętrznego mikrokontrolera.

Warto przypomnieć, że CML Microcircuits oferuje także bloki analogowe pozwalające w połączeniu z CMX7164 na szybkie stworzenie pełnowartościowego układu nadawczo-odbiorczego.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze