Renesas Synergy – pierwszy projekt w e2studio

Konfiguracje są podzielone funkcjonalnie na etapy wybierane za pomocą zakładek:

  • BSP – wybiera się tu wersję biblioteki BSP, moduł ewaluacyjny i mikrokontroler. Te ustawienia zostały wybrane w trakcie generowania projektu Synergy, ale można je tutaj zmienić jeżeli to konieczne. Z zakładką jest skojarzone okno Properties, w którym są wyświetlane ustawienia dotyczące głównie wybranego mikrokontrolera – rysunek 6. Te ustawienia można zmieniać z poziomu okna Properties.

 

 

Rys. 6. Zakładka ustawień BSP

 

  • Clock – przeznaczona do skonfigurowania taktowania mikrokontrolera. Zakładka jest przedstawiona w formie graficznej, co znacznie ułatwia konfigurowanie taktowania. Jeżeli któreś z ustawień nie jest możliwe do uzyskania – na przykład taktowanie modułu USB częstotliwością 48 MHz, to ustawienie jest wyświetlane na czerwono – rysunek 7.

 

 

Rys. 7. Zakładka Clock – konfigurowanie taktowania mikrokontrolera

 

 

  • Pins – przeznaczona do graficznego konfigurowania funkcji wyprowadzeń mikrokontrolera. Wyprowadzenia mogą być konfigurowane w dwu grupach, jako linie portów, lub jako wyprowadzenia układów peryferyjnych – rysunek 8.

 

Rys. 8. Zakładka Pins

 

  • Threads – przeznaczona do dodawania i konfigurowania komponentów oprogramowania z pakietu SSP, które chcielibyśmy użyć w projekcie. Ponieważ w naszym projekcie nie używamy RTOS-a poprzestaniemy na domyślnym HAL/Commonrysunek 9.

 

 

Rys. 9. Zakładka Threads

 

  • ICU (Interrupt Controller Unit) – pokazuje wszystkie źródła przerwań od układów peryferyjnych i umożliwia konfigurowanie przerwań – rysunek 10.

 

 

Rys. 10. Zakładka ICU

 

O autorze