Renesas Synergy – pierwszy projekt w e2studio

Ustawienia taktowania są zapisane w pliku bsp_clock_cfg.hlisting 6.

List. 6. Plik nagłówkowy bsp_clock_cfg.h

Istnieje też możliwość debugowania konfiguracji projektu. Zamiast Debug As klikamy na Debug Configurations i w nim na zakładkę Debugrysunek 18.

 

 

Rys. 18. Okno konfiguracji debugowania

 

Po kliknięciu na przycisk Debug otwiera się okno z plikiem startup_S7G2.c.

Na koniec pokażę jak dodać nowy komponent do konfiguracji projektu. Będzie to sprzętowy timer GPT odliczający opóźnienia. Ma on zastąpić możliwość programowego odliczania opóźnień w naszym projekcie. Jak wiemy dodawanie komponentów może by wykonywane w zakładce Threads (rysunek 19).

 

 

Rys. 19. Dodanie drivera GPT

 

Po dodaniu drivera w modułach projektu pojawia się g_timer Timer Driver on r_gpt (rysunek 20), który trzeba skonfigurować w zakładce Propertiesrysunek 21.

 

Rys. 20. Po dodaniu drivera w modułach żywanych w projekcie pojawia się g_timer Timer Driver on r_gpt

 

Rys. 21. Konfiguracja drivera GPT

 

Najpierw konfigurujemy przerwania od GPT0 zgłaszane przy przepełnieniu licznika – rysunek 22. Potem we właściwościach licznika (zakładka Threads) wpisujemy:

  • Period value=1,
  • period unit = seconds i
  • Callback = user_gpt_callback.

Tak skonfigurowany timer przepełnia się i zgłasza przerwanie co 1 s.

 

Rys. 22. Konfigurowanie przerwań od drivera GPT0

 

Teraz na podstawie nowej konfiguracji Synergy Configurator wygeneruje nowe pliki konfiguracyjne po kliknięciu na Generate Project Content. W pliku hal_data.h konfigurator dopisał definicje pokazane na listingu 7.

 

List. 7. Zmodyfikowany fragment pliku hal_data.h

W pliku hal_data.c konfigurator dopisał definicje konfiguracji licznika – listing 8.

List. 8. zmodyfikowany fragment pliku hal_data.c

O autorze