LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Pierwsze radio definiowane programowo dla fal milimetrowych

NI Announces World's First mmWave Software Defined Radio to Help Speed 5G Research

Firma National Instruments poinformowała o premierze pierwszego w historii radia definiowanego programowo (SDR) dla zakresu fal milimetrowych (mmWave). NI mmWave Transceiver System jest kompletnym transceiverem, który może transmitować oraz/lub odbierać sygnały w wyjątkowo szerokim paśmie 2 GHz w czasie rzeczywistym i pokrywa tzw. zakres E-band (71-76 GHz). Inżynierowie oraz naukowcy przez lata korzystali z urządzeń SDR dla częstotliwości poniżej 6 GHz. Biorąc jednak pod uwagę zainteresowanie falami milimetrowymi jako bazą pod standard 5G, badacze otrzymują teraz w pełni funkcjonalne radia programowalne, które otworzą drogę do rozwoju tej technologii.

W skład systemu wchodzą nowe moduły PXI Express, które wspólnie pełnią rolę punktu dostępu dla urządzeń pracujących na falach milimetrowych. Duże możliwości konfiguracyjne transceivera umożliwiają prototypowanie systemów komunikacji opartych o fale milimetrowe lub przeprowadzanie pomiarów kanałów – zadania istotne przy próbach zrozumienia charakterystyki nowego spektrum – to wszystko za pomocą jednego zestawu.

Oprogramowanie wspierające obsługę fal milimetrowych wyposaża użytkownika w kod źródłowy z kompletną warstwą fizyczną, włączając w to kodowanie kanałów (plik VI). Wszystko, by przyśpieszyć prace nad rozwojem systemu i jednocześnie ułatwić czynności związane z jego integracją. Badacze mogą używać systemu transceivera mmWave z głowicami dla zakresu E-band bądź elektroniką RF innych producentów i poszerzyć konfigurowalność urządzenia o inne zakresy częstotliwości.

Będąc czołowym uczestnikiem programu badań NI w dziedzinie RF/komunikacji, Nokia pracowała z wczesnymi wersjami systemu transceivera mmWave przy własnych badaniach nad 5G przez ponad rok.

System transceivera mmWave jest platformą kluczową dla zrozumienia modeli propagacji sygnałów o wyższych częstotliwościach i dla budowania działających prototypów systemów 5G kolejnej generacji.

Więcej informacji o systemie transceivera mmWave oraz jego konfiguracjach można znaleźć na stronie www.ni.com/sdr/mmwave.

Autor: NI