Wiarygodne znakowanie czasem w aplikacjach przemysłowych

Podczas stemplowania lub późniejszej weryfikacji możesz zostać poproszony o akceptację zaufania do certyfikatu TSA. Wyraź na to zgodę.

05

Weryfikacja oznakowanego wiarygodnym czasem dokumentu PDF

  1. Uruchom ponownie Adobe Acrobat z oznakowanym dokumentem PDF który chcesz zweryfikować oraz wybierz z lewej strony opcje obsługi certyfikatów Signatures
  2. Jeżeli nie potwierdziłeś w wcześniej zgody na użycie niezaufanego certyfikatu TSA uczyń to teraz.

06 

  1. Wybierz Signature Details
  2. Kliknij Certificate Sumary

07

  1. Punkt ten jest informacją potwierdzającą, że twój PDF został prawidłowo oznakowany.

Aplikacje i zastosowania wiarygodnego znakowania czasem RFC3161

Skanując dowolne dokumenty, w tym zdjęcia, schematy, odręczne wykonane notatki i umiejscawiając je w dokumencie PDF uzyskujemy możliwość oznaczenia ich wiarygodnym czasem pochodnym z międzynarodowych instytutów metrologii, które od niedawna coraz częściej udostępniają publicznie TSA. Większość programów biurowych włączając Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) również pozwala bezpośrednio zapisywać w formacie PDF. Dla każdej platformy systemowej istnieje także możliwość tworzenia plików PDF za pośrednictwem wirtualnych drukarek konwertujących strumień druku.

Tym samym możemy w precedensowych i spornych kwestiach przedstawić jako argument istnienie dokumentu i posiadanego wiarygodnego znacznika czasu świadczącego o istnieniu dokumentu w określonym momencie historii, wskazując nasze prawo pierwszeństwa. Może to mieć duże zastosowanie w usprawnieniu trudnych dziś procedur patentowych i ochrony praw autorskich. Możliwość znakowania dowolnego pliku (również filmów, dźwięku itp.) daje bardzo uniwersalne, mobilne narzędzie wsparcia.

Być może w niedalekiej przyszłości wizyty u notariuszy, oferujących usługę tzw. daty pewnej nie będą aż tak potrzebne. Zaoszczędzony w ten sposób czas można będzie wykorzystać do innych zadań lub po prostu na wypoczynek, a za oszczędzone u notariusza pieniądze można będzie wydać na inne cele.

Zanim tak się jednak stanie niezbędne jest unormowanie szeregu przepisów prawnych. Prace nad tym są prowadzone w krajach UE. W Polsce instytucją odpowiedzialną jest Główny Urząd Miar RP.

O autorze