[PROJEKT] Wielokanałowy termometr i termostat z wyświetlaczem OLED [1]

Kiedy czujniki są zidentyfikowane, to trzeba z każdego z nich odczytać temperaturę i przekonwertować ją na wartość w stopniach Celsjusza. Odczytywanie temperatury realizuje funkcja ReadRawTemp pokazana na listingu 15. Jej argumentem jest kolejny numer urządzenia.

List. 15. Odczyt temperatury z rejestrów czujnika

Druga część artykułu jest dostępna tu.

O autorze