[PROJEKT] Czujnik koloru KPS-5130

W projekcie przedstawiono możliwości czujnika koloru opartego na fotodiodzie KPS-5130. Przygotowany program sprawdza kolor badanego przedmiotu, a następnie zapala diodę RGB w zależności od wykrytego koloru.

Do realizacji projektu potrzebne są:

 

Rysunek 1. Analogowy czujnik światła fotodiodę KPS-5130

Czujnik koloru, który został użyty w projekcie to czujnik oparty o fotodiodę KPS-5130. Z czujnika wychodzą trzy sygnały analogowe dla poszczególnych składowych wartości RGB. Moduł ma również wzmacniacz napięciowy, który ułatwia pomiar sygnałów analogowych. Dodatkowo są zamontowane dwie białe diody LED doświetlające badaną powierzchnie, co pozytywnie wpływa na wynik pomiaru. Diody LED można wyłączyć poprzez rozwarcie zworki SMD LED_ON.

Podłączenie modułu do płytki KAmduino UNO jest bardzo łatwe – należy podłączyć zasilanie 5 V, a następnie wyjścia (R, G, B) czujnika dołączyć do pinów analogowych (A0, A1, A2) na płytce KAmduino UNO. Poszczególne połączenia zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Pin KAmduino UNO Pin czujnika koloru
+5V VCC
GND GND
A0 R
A1 G
A2 B

Rysunek 2. Dioda RGB 

Użyta w projekcie dioda LED RGB ma 4 wyprowadzenia. Wyprowadzenie 1 to anoda czerwonej diody LED, 2 to katoda (czyli minus), 3 to dioda zielona, a 4 to dioda niebieska. Dla diod LED należy użyć rezystor 330 Ω w celu ograniczenia prądu płynącego przez diody.

Pin KAmduino UNO Pin diody RGB
2 1
GND 2
3 3
4 4

Rysunek 3. Zmontowany układ

Do pobrania

O autorze