[PROJEKT] Wyzwalanie migawki ruchem – Raspberry Pi oraz czujnik ruchu PIR

Ostatnim elementem powinno być podłączenie oraz odpowiednia konfiguracja kamery Raspberry Pi HD V2 8MP.

 Ten punkt został szczegółowo opisany w artykule p.t. [PROJEKT] Raspberry PI 3 oraz kamera 8 Mpix – pierwsze kroki.

Po zalogowaniu do Raspberry Pi przy pomocy terminala (np. Putty) warto zaktualizować system do najnowszej wersji (może to potrwać kilka minut). Należy zrobić to komendami:

Przedstawię teraz prosty program, który po wykryciu ruchu zrobi zdjęcie oraz zasygnalizuje to poprzez zapalenie diody LED. Kod programu został napisany w języku Python. Najpierw należy stworzyć plik o nazwie program.py. Służy do tego komenda:

Pojawi się okno edytora:

Rys 6. Okno edytora

 

Teraz należy przekopiować poniższy kod. Aby wkleić go w okno edytora należy ustawić kursor na początku pliku, a następnie kliknąć na okno konsoli prawym przyciskiem myszy.

Przejdę teraz do analizy programu. Najpierw należy zaimportować biblioteki do obsługi portów GPIO, kamery oraz bibliotekę obsługującą czas:

Kolejnym krokiem będzie zdefiniowane obiektu camera, ustawień portów GPIO oraz deklaracje zmiennych:

Następnie w pętli nieskończonej umieszczony jest warunek if. Jeżeli na pinie 11 pojawi się stan wysoki, zapalona zostaje dioda LED oraz robione jest zdjęcie. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat “Brak ruchu”, a dioda LED zostanie zgaszona. Zdjęcia są kolejno numerowane.

Działanie programu zostało zaprezentowane na poniższym materiale wideo:

 

Źródła:

  1. https://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/previewBody/73950-102-11-339300/pi3_gpio.png

Do pobrania

O autorze