[PROJEKT] Zapalanie diody LED za pomocą klaśnięcia – czujnik dźwięku Waveshare i Arduino

W artykule został przestawiony moduł czujnika dźwięku firmy Waveshare. Z jego pomocą zrealizuję prosty projekt, w którym klaśnięcie w dłonie będzie zapalało diodę LED. Zamiast diody można użyć np. przekaźnika i w ten sposób sterować oświetleniem lub innym urządzeniem elektrycznym.

Do realizacji projektu opisanego w artykule będą potrzebne:

Rysunek 1. Moduł czujnika dźwięku użyty w projekcie

W przykładzie został wykorzystany moduł czujnika dźwięku firmy Waveshare. Czujnik składa się z mikrofonu oraz wzmacniacza audio na układzie LM386. Z pomocą czujnika możliwa jest detekcja poziomu dźwięku, a także dźwięków charakterystycznych: głosu lub dźwięku alarmu. Moduł posiada dwa wyjścia – analogowe oraz cyfrowe. Na wyjściu analogowym sygnał rośnie proporcjonalnie do głośności dźwięków zarejestrowanych za pomocą mikrofonu. Natomiast na wyjściu cyfrowym pojawia się sygnał wysoki w przypadku gdy głośność dźwięku osiągnie zadany próg (ustawiany za pomocą potencjometru znajdującego się na płytce).

Pierwszym krokiem jest podłączenie czujnika do płytki KAmduino UNO. Sensor można zasilać napięciem z zakresu 3,3 V do 5,3 V. W przykładzie użyto napięcia 5 V. Wyjście sygnału AOUT należy podłączyć do wejścia analogowego A0 płytki. Sposób połączenia przedstawiono również w tabelce poniżej:

Pin KAmduino UNO Pin czujnika dzwięku>
+5V VCC
GND GND
A0 AOUT

Czujnik podłączony do płytki KAmduino UNO prezentuje się następująco:

Rysunek 2. Zmontowany układ 

Do pobrania

O autorze