Seoul Semiconductor broni swych praw patentowych

Headquarters Seoul Semiconductor Co., Ltd., Ansan, South Korea

Dnia 2 lutego 2018 r. spółka Seoul Semiconductor Co., Ltd wniosła do sądu w Mediolanie we Włoszech pozew o naruszenie praw patentowych przeciwko spółce Mouser Electroncs Inc., globalnemu dystrybutorowi części elektronicznych, a także przeciwko włoskiemu podmiotowi zależnemu spółki Mouser. Pozew dotyczy określonych produktów LED marki Everlight.

We wniesionej do sądu skardze spółka Seoul utrzymuje, że spółka Mouser jest odpowiedzialna za sprzedaż produktów LED marki Everlight, które naruszają prawa patentowe spółki Seoul. Spółka Seoul domaga się w związku z zarzucanymi naruszeniami wprowadzenia stałego zakazu sądowego, odszkodowań, wycofania wspomnianych produktów z obrotu i zniszczenia tych produktów.

Spółka Seoul wniosła już wcześniej przeciwko spółce Mouser dwa pozwy o naruszenie praw patentowych w sądzie okręgowym w Düsseldorfie w 2017 r., w których to pozwach postawiono zarzut, że produkty LED o wysokiej i średniej mocy wytwarzane przez Everlight naruszają prawa patentowe.

Pomimo tych pozwów spółka Mouser w dalszym ciągu prowadzi w innych krajach sprzedaż produktów, które – jak się zarzuca – naruszają prawa patentowe. Z tego względu Seoul wniosła trzeci pozew o naruszenie praw patentowych przeciwko spółce Mouser dotyczący sprzedaży produktów LED marki Everlight we Włoszech. Spółka Seoul dokłada wszelkich starań w egzekwowaniu posiadanych praw patentowych wobec podmiotów, które te prawa naruszają.

Od początku działalność Seoul inwestuje 10% przychodów, ponad 100 mln USD rocznie, w działalność badawczo-rozwojową z myślą o opracowaniu innowacyjnych technologii i rozszerzenia portfela posiadanych patentów. Spółka Seoul od wielu lat podejmuje znaczące wysiłki, by ochronić posiadane prawa własności intelektualnej przed naruszeniami, od czasu gdy w 2005 r. udało mu się uzyskać wstępny nakaz sądowy wobec tajwańskiego producenta urządzeń LED AOT. Przykładowo, w 2014 r. spółka Seoul wniosła pozwy o naruszenie praw patentowych przeciwko dwóm  północnoamerykańskim producentom telewizorów, co doprowadziło do wyroku opartego na przyznaniu się do naruszenia ze strony jednego z producentów oraz wykupieniu płatnych licencji przez obu wspomnianych producentów. W 2016 r. z kolei spółce Seoul udało się uzyskać w amerykańskim sądzie okręgowym wyrok w sprawie świadomego naruszenia patentu dotyczącego soczewek LED przeciwko japońskiemu producentowi soczewek LED Enplas. W 2017 r. Seoul zakończyła spór w sprawie naruszenia praw patentowych z przedsiębiorstwem Kmart, przy czym w ramach ugody Kmart zgodziło się zaprzestać sprzedaży określonych żarówek z żarnikiem LED.

Spółka Seoul rozpoczęła ostatnio kampanię egzekwowania praw związanych z ochroną technologii Acrich i wniosła pozew o naruszenie praw patentowych przeciwko amerykańskiemu producentowi urządzeń oświetleniowych w sprawie naruszenia 12 patentów Acrich. Przez cały ten okres Seoul zgłaszała innym przedsiębiorstwom przypadki, gdy podejrzewała te przedsiębiorstwa o naruszenia patentów.

Spółka Seoul zamierza kontynuować i rozszerzać działania w zakresie egzekwowania praw patentowych na całym świecie wobec podmiotów rynkowych, które podejrzewa o naruszenie tych praw – do momentu, aż podmioty te nie zaprzestaną zarzucanych naruszeń, a spółka Seoul nie zapewni sobie na drodze prawnej odszkodowania za szkody, które zarzucone naruszenie spowodowało.

Jak wyjaśnił jeden z członków zespołu ds. własności intelektualnej Seoul, „aby ostatecznie zablokować dystrybucję produktów, które podejrzewamy o naruszenie, będziemy musieli rozszerzyć działania w zakresie egzekwowania praw i objąć nimi producentów bezpośrednich, producentów produktów pochodnych, którzy zakupili lub wykorzystali produkty, które podejrzewamy o  naruszenia, a także powiązanych dystrybutorów”.

„Jesteśmy przekonani – myśląc przy tym o młodych przedsiębiorcach i małych firmach, które chcą realizować własne marzenia i wcielać w życie twórcze pomysły – że własność intelektualna powinna być respektowana” – dodał.

O autorze