Kompilator IAR Systems dla platformy Renesas Synergy

Renesas Electronics poinformował o nowym rozszerzeniu swego zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) e² studio dla platformy Renesas Synergy. W wyniku trwającej współpracy z IAR Systems, dostawcą narzędzi programistycznych, klienci Renesas otrzymają dostęp do zaawansowanego kompilatora IAR C/C++ w środowisku e² studio opartym na Eclipse.

Dzięki wykorzystanej technologii optymalizacji, kompilator C/C++ IAR może znacznie zmniejszyć rozmiar kodu aplikacji, pozwalając programistom zmieścić więcej funkcjonalności w mikrokontrolerach Synergy.  Kompilator oferuje najwyższą na rynku szybkość generowanego kodu potwierdzoną wiarygodnymi benchmarkami, takimi jak EEMBC Coremark. Szybsze wykonywanie kodu pozwala mikrokontrolerom spędzać więcej czasu w trybie uśpienia, aby w efekcie oszczędzać energię baterii. Docelowe zastosowania mikrokontrolerów Synergy to połączone urządzenia Internetu Rzeczy służące do monitorowania otoczenia lub sterowania komponentami systemów automatyki mieszkaniowej, budynkowej i przemysłowej, sprzętów domowych, systemów zarządzania zasilaniem oraz urządzeń medycznych.

Do tej pory użytkownicy e² studio budowali aplikacje za pomocą standardowego kompilatora GCC GNU. Teraz współpraca z IAR Systems pozwoliła dodać opcję wykorzystania kompilatora C/C++ IAR bezpośrednio z poziomu e² studio. Nadal możliwe jest wykorzystanie narzędzia IAR Embedded Workbench dla IDE Renesas Synergy. Programiści systemów mogą uzyskać instrukcje na temat integracji kompilatora w e² studio, pobierając najnowszą wersję e² studio. Ponieważ użycie kompilatora IAR C/C++ jest opcjonalne, wszystkie możliwości platformy Synergy są dostępne niezależnie od preferowanego środowiska.

Platforma Synergy jest pierwszą platformą sprzętowo-programową, która jest testowana, utrzymywana i otrzymuje pełne wsparcie producenta. Pozwala ona przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek, obniżyć całkowity koszt posiadania i ominąć przeszkody, na które napotykają inżynierowie projektujący produkty IoT. Platforma Synergy obejmuje w pełni zintegrowane oprogramowanie, narzędzia projektowe i szeroki zakres skalowalnych mikrokontrolerów Synergy z rdzeniem ARM Cortex-M. Wszystko to jest w pełni dostępne dla interfejsów aplikacji (API). Nie występują tu wstępne ani dodatkowe opłaty – wszystko jest wliczone w cenę kupowanego mikrokontrolera.

Szczegółowe informacje o platformie Synergy są dostępne na stronie Renesas. Stamtąd można pobrać oprogramowanie i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia projektu.

 

O autorze