OctoPi – obsługa kamery oraz timelapse

W artykule będziemy kontynuować pracę z serwerem druku 3D – OctoPi. W tej części zostanie zamontowana kamera Raspberry Pi HD V2 8MP – RPI Camera Board V2, którą wykorzystamy do podglądu pracy drukarki 3D oraz będziemy mogli zarejestrować timelapse (film poklatkowy) z tworzenia wydruku.

Do realizacji czynności opisanych w artykule będą potrzebne:

Aby przystąpić do realizacji czynności opisanych w poniższym artykule, potrzebny jest komputer Raspberry Pi 3 z zainstalowanym i skonfigurowanym serwerem druku 3D OctoPi. Szczegółowy opis instalacji oprogramowania OctoPi oraz podstawowa konfiguracja została opisana w poprzednim artykule: Instalacja oraz konfiguracja serwera druku 3D – OctoPi na Raspberry Pi.

Pierwszym krokiem jest wymiana standardowej taśmy FFC (o długości 15 cm), która jest zbyt krótka, aby kamera mogła być zamontowana na drukarce 3D. Najlepiej użyć taśmy o długości 30 lub nawet 50 cm. Aby zdemontować krótką taśmę należy delikatnie odchylić brązowy zatrzask (rysunek 1), a następnie włożyć koniec dłuższej taśmy w gniazdo i zatrzasnąć zatrzask.

Rysunek 1. Zatrzask na taśmę FFC w module kamery

 

Drugi koniec należy podłączyć do złącza Camera komputera Raspberry Pi. Następnie należy włączyć obsługę kamery w systemie. Po uruchomieniu Raspberry pi z zainstalowanym systemem OctoPi logujemy się (domyślnie login: pi; hasło: raspberry). Przed przystąpieniem do konfiguracji kamery w systemie warto zaktualizować jego składniki, co można zrobić poniższymi poleceniami.

Ten proces może potrwać do kilku minut.

Teraz musimy włączyć obsługę naszej kamery w systemie. Szczegółowy opis tej czynności pokazano w artykule p.t. “[PROJEKT] Raspberry PI 3 oraz kamera 8 Mpix – pierwsze kroki“.

Gdy kamera jest podłączona oraz skonfigurowana, należy zalogować się do panelu OctoPi (octopi.local) i przejść do zakładki Control. Widać tutaj obraz z kamery, a także przyciski do kontroli pracy drukarki (bazowanie, poruszanie odpowiednimi osiami, włączenie wentylatora, itd.).

Rysunek 2. Zakładka Control – podczas wydruku 

 

W zakładce Timelapse można włączyć tworzenie timelapse’u (filmiku poklatkowego) z tworzenia wydruku. Znajdują się tam też ustawienia ilości klatek na sekundę oraz możliwość sprawdzenia zapisanych wcześniej timelapse’ów.

Rysunek 3. Zakładka Timelapse

 

Do wyboru są dwa tryby robienia Timelapse: Timed oraz On Z Change.

Rysunek 4. Tryb Timed – zakładka Timelapse

 

Tryb Timed pozwala na ustawienie w jakim odstępie czasowym będą wykonywane kolejne klatki filmu (1), można również ustawić ilość klatek na sekundę(2) oraz określić czas, w jakim zostanie wykonanych kilka klatek na końcu filmu (opcja Timelapse post roll) (3). Ustawienia należy zaakceptować przyciskiem Save Changes.

Rysunek 5. Tryb On Z Change – zakładka Timelapse

 

Druga opcja On Z Change pozwala na wykonanie kolejnych klatek filmu przy każdej zmianie warstwy (ta opcja jest dostępna tylko przy druku z pamięci komputera Raspberry Pi – nie działa ona z plikami gcode, które pochodzą z karty pamięci umieszczonej w drukarce 3D). Tutaj można również określić minimalny czas między kolejnymi klatkami (1), ilość klatek na sekundę (2) oraz określić czas, w którym zostanie wykonanych kilka klatek na końcu filmu (opcja Timelapse post roll) (3). Jeżeli korzystamy z opcji Z-Hop, należy jej wartość wpisać w odpowiednim polu (4). Aby ta czynność nie wyzwalała kolejnych klatek filmu, wartość Z-Hop musi być inna niż grubość warstwy.

O autorze